Rozstrzygnięto przetarg na budowę dzwonnicy Dzwonu Niepodległości w Rzeszowie. Zostanie ona zbudowana na miejscowym Placu Wolności w sąsiedztwie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na osi ul. Jacentego Gałęzowskiego zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. 

Koszt tej inwestycji to prawie 275 tys. zł. Wykonawcą robót z kolei ma być AJ Profibud, spółka z o.o. z Chmielnika. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Dzwonnica ma powstać do sierpnia 2024 r.

W ramach inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową nastąpi demontaż istniejącej nawierzchni, przygotowanie fundamentu wraz z wyprowadzeniem prętów dla słupów.

Następnie zostaną wykonane słupy, belki żelbetowe, a także montaż jarzma wraz z dzwonem. Ostatnim etapem będzie przygotowanie nawierzchni z płyt kamiennych w nawiązaniu do kolorystyki istniejącej już nawierzchni przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w ramach inwestycji zlecone zostanie odnowienie dzwonu oraz wykonanie nowego jarzma.

Jak poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, wykonawca przedstawił do akceptacji materiały z których wykonana będzie dzwonnica. Aktualnie trwa odnawianie dzwonu. Rozpoczęto też  działania niezbędne do wykonywania nadzoru archeologicznego nad inwestycją z uwagi na jej lokalizację.

Informacja prasowa: Urząd Miasta Rzeszowa

Wizualizacja: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie