W 2023 r. portal Businessinsider.com.pl opublikował ranking najlepsze miasta do życia w Polsce. W omawianym zestawieniu twórcy wzięli pod uwagę trzy kluczowe wskaźniki ekonomiczne takie jak: bezrobocie, średnie wynagrodzenie, oraz dostępność mieszkań, a także trzy aspekty pozafinansowe takie jak: dostęp do lekarza na NFZ, przestępczość i jakość powietrza.

Spośród 16 miast wojewódzkich (bez Torunia i Zielonej Góry), Rzeszów znalazł się na miejscu ósmym wyprzedzając takie ośrodki miejskie jak: Łódź, Lublin, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Kielce i Białystok. W omawianym rankingu na pierwszym miejscu znalazł się Poznań.

Przyglądając się całemu rankingowi warto dokonać analizy poszczególnych wskaźników, według których klasyfikowano miasta. Po pierwsze bezrobocie. Rzeszów znalazł się na miejscu 12. Według twórców rankingu gorzej jest tylko w: Łodzi, Lublinie, Kielcach i Białymstoku. Można powiedzieć, że nie ma się czym chwalić, ale czy aby na pewno? Proszę zauważyć, że pod kątem bezrobocie Rzeszów jest najlepszym miastem do życia na całej ścianie wschodniej (bo w Lublinie i Białymstoku jest przecież gorzej), która przez lata były konsekwentnie zaniedbywana przez rządzących. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w Rzeszowie w III kwartale 2023 r. wyniosło zaledwie 4,1 %. Dla porównania w Poznaniu, który znalazł się na miejscu pierwszym w tej kategorii bezrobocie w tym samym okresie wyniosło 3,7 %. Można zauważyć, że różnica jest mniejsza niż 0,5 %. Oznacza to, że zarówno w Rzeszowie jak i Poznaniu pracę może dostać każdy kto tylko chce pracować.

Kolejnym z analizowanych wskaźników jest średnie wynagrodzenie. Tym razem Rzeszów wypadł znacznie lepiej bowiem uplasował się na miejscu dziewiątym. Zdaniem twórców rankingu pod względem wynagrodzenia gorzej jest w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Lublinie, Gorzowie Wlkp., Kielcach i Białymstoku. Najlepiej w Krakowie. Warto jednak zauważyć, że ranking publikowany był w sierpniu 2023 r. Nieco inaczej wygląda to teraz w końcówce 2023 r. W stolicy Podkarpacia, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7095,71 zł i było o 1,1 % wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 12,6 % wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. gorzej było w:Białymstoku (6100,53 zł), Gorzowie Wlkp. (6208,14 zł), Kielcach (6097,82 zł), Lublinie (6823,55 zł), Łodzi (7051,78 zł), Olsztynie (6730,93 zł) i Opolu (6966,24 zł). Gorzej było również w Zielonej Górze ale ona nie była brana pod uwagę w rankingu portalu Businessinsider.com.pl.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. w skali całego państwa wyniosło 7379,88 zł. Na tym tle Rzeszów plasuje się poniżej średniej. W związku z tym czy można powiedzieć, że jest źle? Zdecydowanie nie. Oczywiście w porównaniu do Krakowa czy Warszawy zarobki w Rzeszowie będą niższe, ale porównywanie tych dwóch miast do stolicy Podkarpacia to jak porównywanie Warszawy do Londynu. Ponownie chciałbym zaznaczyć, że również pod względem wynagrodzenia Rzeszów jest najlepszym miastem do życia na całej ścianie wschodniej. Gorzej zarabia się zarówno w Lublinie jak i Białymstoku. Najgorzej zarabia się w Kielcach. Są to miasta, z którymi Rzeszów może się porównywać i w zestawieniu z nimi wypada zdecydowanie najlepiej.

Kolejny z analizowanych wskaźników to dostępność mieszkań. Rzeszów znalazł się na miejscu 10. Pod tym względem gorzej jest w: Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku i Warszawie. Najwięcej dostępnych mieszkań jest w Katowicach. Na to zestawienie należałoby popatrzeć od tyłu. Jeśli w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu brakuje mieszkań to znaczy, że są to miasta, w których ludzie po prostu chcą mieszkać, chcą się uczyć i chcą pracować. W tym zestawieniu Rzeszów również wypada przyzwoicie. Bo jeśli w Łodzi jest dużo dostępnych mieszkań to znaczy, że mało kto chce tam mieszkać, a w Rzeszowie ich brakuje czyli jest to dobre miejsce do życia, z którym ludzie chcą wiązać swoją przyszłość.

Kolejny ze wskaźników to dostęp do lekarza na NFZ. W tym przypadku stolica Podkarpacia wypada naprawdę bardzo dobrze. Spośród 16 badanych miast Rzeszów znalazł się na miejscu piątym. Lepiej jest tylko w: Gdańsku, Kielcach, Lublinie i Łodzi. Prawdopodobnie kolejki do lekarzy są wszędzie, ale jeśli ktoś myśli o wizycie u specjalisty to może warto wziąć pod uwagę wizytę w Rzeszowie.

Kolejnym wskaźnikiem jest przestępczość. W tym przypadku nie za bardzo jest co omawiać dlatego, że Rzeszów znalazł się na pierwszym miejscu. Oznacza to, że jest to najbezpieczniejsze miasto w Polsce, a wskaźnik przestępczości jest tu najniższy. W stolicy Podkarpacia nie ma potrzeby bać się wyjść wieczorem na spacer. Pod względem przestępczości najgorzej jest w Katowicach. W tych Katowicach, w których jest najwięcej mieszkań. W Rzeszowie jest dużo mniej mieszkań i jest niska przestępczość w Katowicach jest duża przestępczość i dużo mieszkań. Chyba widać różnicę gdzie warto żyć?

Ostatnim z badanych wskaźników była jakość powietrza. W tym przypadku Rzeszów wypad naprawdę źle. Znalazł się na miejscu 15. Gorzej jest tylko w Warszawie. Kraków, który jest symbolem smogu znalazł się na miejscu 14. Oznacza to, że Rzeszów jest jednym z trzech miast, w których jakość powietrza jest najgorsza (obok Krakowa i Warszawy). W tym aspekcie władze miasta powinny poczynić szczególne starania. Lepsze powietrze to zdrowsi obywatele. Zdrowsi obywatele to także krótsze kolejki do lekarzy.

Reasumując, w mojej ocenie w Rzeszowie żyje się naprawdę bardzo dobrze. Szczerze powiedziawszy, dla mnie tego typu rankingi należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Nie chciałbym mieszkać nigdzie indziej i to właśnie ze stolicą Podkarpacia planuje swoją przyszłość.

oprac. Dominik Boratyn

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.