W podrzeszowskich miejscowościach oraz na rzeszowskich osiedlach niebawem pojawią się tablice informujące o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego pszczół. Powiatowy lekarz weterynarii potwierdził obecność tej groźnej choroby na terenie Rzeszowa i sąsiednich miejscowości. Informację tę przekazała Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Co To Oznacza dla Mieszkańców?

Tablice ostrzegają przed chorobą pszczół, która nie jest groźna dla ludzi ani innych zwierząt, ale stanowi poważne zagrożenie dla populacji pszczół. Obszary uznane za zapowietrzone obejmują pięć podrzeszowskich miejscowości: Malawę, Krasne, Kielnarową, Tyczyn i Chmielnik oraz kilkanaście rzeszowskich osiedli, w tym Budziwój, Biała, Matysówka i wiele innych.

Zakazy i Ograniczenia

Na oznakowanym terenie obowiązują ścisłe zasady dotyczące przemieszczania pszczół i sprzętu pszczelarskiego. Nie wolno wwozić ani wywozić pszczół, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu używanego w pasiekach. Zabronione jest także organizowanie wystaw i targów z udziałem pszczół.

Światowy Dzień Pszczół 2024

Rozprzestrzenienie Choroby

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt, lek. wet. Piotr Dębski, poinformował, że problem zgnilca amerykańskiego dotyczy nie tylko Rzeszowa i okolic, ale większości powiatów województwa podkarpackiego oraz innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Choroba, wywoływana przez bakterie, atakuje larwy pszczół i jest wysoce zaraźliwa.

Jak Walczyć ze Zgnilcem Amerykańskim?

Zgnilec amerykański jest trudny do zwalczenia, dlatego niezbędna jest szybka interwencja i kompleksowe działania. – Najważniejsze jest postępowanie hodowlano-sanitarne oraz lecznicze, takie jak przesiedlenie pszczół do czystych uli, głodówka czy zniszczenie zarazków – wyjaśnia lek. wet. Piotr Dębski.

Rejestracja Pasiek i Odszkodowania

Każda pasieka powinna być zarejestrowana u powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarze amatorzy często tego nie robią, co uniemożliwia im uzyskanie odszkodowania w przypadku strat spowodowanych chorobą.

Czas Trwania Oznakowania

Znaki informujące o “obszarze zapowietrzonym” będą ustawione na co najmniej sześć tygodni. Usunięcie tablic nastąpi, gdy kolejne kontrole nie potwierdzą nowych ognisk choroby.


Wprowadzenie tablic ostrzegawczych oraz ścisłe przestrzeganie zasad są kluczowe dla zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół i ochrony pszczelarstwa w regionie.

 

Źródło Informacji Prasowej: Pap

Fot.: Pixabay