Podkarpackie Centrum Innowacji ogłasza czwartą edycję Programu Grantowego, wspierającego prace badawczo-rozwojowe na terenie województwa. W puli konkursowej znajduje się aż 6 mln zł, z możliwością dofinansowania pojedynczego projektu do kwoty 400 tys. zł.

Program finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia i skierowany do jednostek naukowych z regionu. Jego celem jest promowanie innowacji oraz przyspieszenie procesu komercjalizacji badań.

Inauguracja Programu

Start programu zainaugurowała konferencja z udziałem władz regionalnych, w tym marszałka Władysława Ortyla oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, członka zarządu województwa. Wśród gości znaleźli się również reprezentanci podkarpackich uczelni, w tym rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Sylwester Czopek.

Cel i znaczenie Programu

Prezes PCI, Michał Tabisz, podkreślił znaczenie unijnych funduszy dla rozwoju regionalnego oraz innowacyjności. Marszałek Ortyl zaznaczył, jak istotna jest współpraca nauki z biznesem dla gospodarki regionu, a Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że kluczowym wyzwaniem pozostaje efektywna komercjalizacja wyników badań.

Szczegóły Programu Grantowego

W ramach IV edycji możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90%. Granty od 100 tys. do 400 tys. zł przeznaczone będą na szeroki zakres kosztów związanych z realizacją projektów B+R, od nabycia materiałów po wynagrodzenia dla zespołu badawczego. Dodatkowo, preferowane będą projekty współpracujące z przemysłem oraz te prowadzone przez doświadczonych naukowców.

Osiągnięcia Poprzednich Edycji

W poprzednich trzech edycjach programu przyznano łącznie 153 granty na łączną sumę przekraczającą 30 mln zł. Wśród wspieranych projektów znalazły się m.in. badania nad nowymi lekami oraz innowacyjne technologie produkcyjne.

Nabór Wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja. Aplikacje można składać przez stronę projekty.pcinn.org, gdzie dostępna jest niezbędna dokumentacja.

Zaproszenie do Udziału

Podkarpackie Centrum Innowacji zachęca wszystkie jednostki naukowe z regionu do składania wniosków i skorzystania z unikalnej szansy na rozwój swoich innowacyjnych projektów.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie