Marszałek Władysław Ortyl oficjalnie rozpoczął rozbudowę drogi wojewódzkiej 988 na odcinku pomiędzy Czudcem a Zaborowem, zaznaczając, że jest to długo oczekiwana inwestycja, która poprawi jakość tego odcinka drogi.

Wartość Projektu i Finansowanie

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 77 milionów złotych, z czego 65 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Wartość robót budowlanych to ponad 53 miliony złotych, a wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Rozbudowa ma się zakończyć w 2026 roku.

Uroczyste Rozpoczęcie

W uroczystości rozpoczęcia inwestycji uczestniczyli lokalni samorządowcy, w tym starosta strzyżowski Robert Godek i wójt Czudca Andrzej Ślipski, a także mieszkańcy powiatu, przedstawiciele inwestora (Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich) oraz wykonawcy (Budimex).

Kontynuacja Inwestycji Drogowych

Rozbudowa odcinka Czudec – Zaborów jest kolejną inwestycją w infrastrukturę drogową w powiecie strzyżowskim, gdzie samorząd województwa podkarpackiego zainwestował prawie ćwierć miliarda złotych w ostatnich latach.

Marszałek Władysław Ortyl o Planie Inwestycyjnym

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że inwestycja jest częścią większego planu inwestycyjnego: “Ten montaż finansowy zamknął się kwotą 248,7 mln złotych, co jest kwotą absolutnie bez precedensu. Za te środki wybudowano obwodnicę Czudca wraz z rozbudową odcinka Babica – Czudec, zbudowano obwodnicę Strzyżowa, przebudowano DW 988 na odcinku Zaborów – Strzyżów, przebudowano mosty w Godowej i w Żyznowie oraz nawierzchnię DW 989 Strzyżów – Lutcza.”

Kompleksowa Modernizacja Trasy Babica – Dobrzechów

Rozbudowywany obecnie 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 988 będzie uzupełnieniem modernizacji całej trasy z Babicy do Dobrzechowa. Dzięki realizowanym w poprzednich latach inwestycjom, zakończona zostanie modernizacja 19-kilometrowej trasy.

Zakres Robót

Projekt obejmuje rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbudowę skrzyżowań, przebudowę wiaduktu nad linią kolejową nr 106, modernizację mostu na Wisłoku oraz dostosowanie zatok autobusowych, remont i budowę nowych chodników. Po zakończeniu inwestycji droga spełniać będzie parametry drogi klasy G.

Dalsze Plany Inwestycyjne

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Kolejny etap obejmie przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 988 Strzyżów-Twierdza, co będzie kontynuacją poprawy drogi wojewódzkiej nr 988 na trasie Babica-Warzyce o kolejne 16 km.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie