Dnia 7 lutego 2024 roku ogłoszono wybór wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej”. Projekt obejmuje kompleksową modernizację budynku remizy OSP Charzewice, w tym przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę. Za realizację prac, o wartości 3 188 943,53 zł, odpowiedzialna będzie firma „Usługi Remontowo Budowlane Chamera Sylwester”, z siedzibą przy ul. Janowskiej 68, 37-470 Zaklików. Kryteriami wyboru oferty były cena oraz zapewnienie 5-letniej gwarancji i rękojmi.

Prezydent miasta Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreślił znaczenie OSP Charzewice dla lokalnej społeczności. Jednostka ta, dzięki zaangażowaniu jej członków, rozwija się dynamicznie, kładąc duży nacisk na działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, blisko sto osób uczy się służby dla drugiego człowieka. Dodatkowo, OSP Charzewice inicjuje i angażuje się w wiele działań dodatkowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Miasto Stalowa Wola otrzymało dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego projektu. Przebudowa remizy strażackiej OSP Charzewice obejmować będzie rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia, w tym klatki schodowe, garaże dla wozów bojowych oraz nowe pomieszczenia socjalne i świetlicę. Przewidziane są także prace związane z modernizacją instalacji kanalizacyjnej oraz dostosowaniem instalacji energetycznej.

W ramach prac modernizacyjnych, zostaną również wykonane prace wzmacniające budynek oraz dostosowanie do najnowszych standardów przeciwpożarowych. Planowane jest także ocieplenie budynku, wymiana bram i pokrycia dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy.

Całość inwestycji ma na celu nie tylko poprawę warunków pracy strażaków, ale także integrację społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki współpracy między instytucjami publicznymi a lokalną społecznością, projekt ten stanowi ważny krok w kierunku wzmacniania infrastruktury ratowniczej i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Źródło/Fot.: Stalowawola.pl

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

.