17 kwietnia 2024 r. Wojewoda Podkarpacki wyraził zgodę na rozszerzenie drogi ekspresowej S19 o dodatkową jezdnię między węzłami Sokołów Małopolski Północ a Jasionka, poprzez wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zezwolenie obejmuje fragment S19 o długości około 13,8 km. Koszt rozbudowy wyniesie ponad 272 mln zł, a prace mają zakończyć się w IV kwartale 2026 roku.

Procedury Odszkodowawcze i Przejmowanie Gruntów

Decyzja ZRID pozwala na przejęcie gruntów niezbędnych do budowy i rozpoczęcie procedur związanych z odszkodowaniami dla właścicieli terenów, które zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Wysokość odszkodowań ustali Wojewoda Podkarpacki przy pomocy niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych. Odszkodowania dla właścicieli gruntów wypłaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Kontekst i Część Większego Programu

Inwestycja jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Gotowa dokumentacja techniczna pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych.

Planowane Prace i Ulepszenia

Obecnie odcinek S19 składa się z jezdni trzypasowej w układzie 2+1. Po rozbudowie droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Realizacja inwestycji obejmie tereny powiatu rzeszowskiego (gminy Sokołów Małopolski i Trzebownisko) oraz łańcuckiego (gmina Czarna).

Modernizacja Infrastruktury

Planowana rozbudowa dotyczy również modernizacji istniejących obiektów inżynierskich, systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną drogi i infrastruktura techniczna, które kolidują z nowym układem drogi.

Ekologiczne i Techniczne Ulepszenia

W ramach inwestycji przewidziano także nowe obiekty inżynierskie, w tym estakadę w Nienadówce, wiadukty (z przejściem dla zwierząt) oraz przejazdy gospodarcze. Wprowadzone zostaną nowe przejścia dla zwierząt, a także ekologiczne ekrany dźwiękochłonne, zbiorniki retencyjne i roślinność izolacyjna.

Rozwój Usług przy Drodze

Dodatkowo, przy drodze powstanie rozbudowany MOP Stobierna z możliwością budowy w przyszłości stacji paliw i obiektów usługowych. Z kolei istniejąca stacja benzynowa w Stobiernej zostanie zintegrowana z trasą S19. To pozwoli kierowcom na łatwiejsze tankowanie.

Cele Projektu

Celem projektu jest zapewnienie minimalnego przekroju drogi 2×2 na całej trasie Via Carpatia w Polsce, usunięcie istniejących utrudnień w ruchu tranzytowym i lokalnym, a także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, co ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków.

Źródło: GDDKiA Rzeszów

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego