W Trzcinicy powstanie Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury. W Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację tej inwestycji.

Realizacja inwestycji pozwoli na zagospodarowanie i wykorzystanie istniejącej infrastruktury szkolnej i podworskiej, co pozwoli na stworzenie bazy noclegowej, która umożliwi z kolei organizację imprez kulturalnych, wystaw, konferencji, treningów i zawodów sportowych dla młodzieży, klubów sportowych i szkół. Ośrodek ma pomóc funkcjonować istniejącej tam szkole oraz zapewnić dodatkowe miejsca pracy.

W ramach zadania modernizację przejdzie istniejący już kompleks budynków Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy czyli internat, łącznik i stołówka szkolna. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków. Dodatkowo projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej, która zmniejszy koszty utrzymania ośrodka i placówki szkolnej.

Zmodernizowana zostanie również płyta istniejącego już boiska trawiastego, a także zamontowane zostanie m.in. oświetlenie, piłkochwyty i nowe bramki.

Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 16 400 000 zł. Zadanie otrzymało również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 950 000 zł.

Starosta Jasielski podkreślił, że jest to największa inwestycja kubaturowa w historii Powiatu Jasielskiego. Poinformował również, że niedługo zostanie uruchomiony przetarg na wykonawcę krytej hali, która zlokalizowana będzie w pobliżu ośrodka. Pozwoli ona na prowadzenie gier zespołowych przez cały rok, bez względu na panujące warunki pogodowe.

źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.