Budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. Dotychczasowe rozwiązanie, było niewystarczające i powodowało częste zatory i kolizje. Teraz rondo ma zapewnić lepszą widoczność i przejazd dla wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. W okolicznościowych wystąpieniach wszyscy mówcy podkreślali, że to rozwiązanie komunikacyjne było od dawna oczekiwane nie tylko przez lokalną społeczność, ale także mieszkańców całego regionu.

Zakres prac obejmował budowę skrzyżowania typu „rondo” (średnica wyspy centralnej 16m, średnica zewnętrza ronda 32m). Do tego ciągu pieszego oraz pieszo-rowerowego i przebudowę zjazdów i odwodnienia. Ponadto zabezpieczenie lub przebudowę istniejących urządzeń obcych. Także oznakowanie pionowe i poziome, prace wykończeniowe i porządkowe,

Wykonawcą robót była Firma „INWEST BRUK” z Otałęży.

– Budowa rozpoczęła się w lipcu 2023 roku i zakończyła się pod koniec września 2023 roku. Prace przebiegały bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem – powiedział starosta Mielecki Stanisław Lonczak.

– Jego budowa była bardzo potrzebna i korzystna głównie dla lokalnej społeczności. Nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale także przyczyni się do dalszego rozwoju infrastruktury drogowej i współpracy między różnymi samorządami  – dodał.

Koszt inwestycji wyniósł łącznie 4,205 mln PLN, z czego 650 tys. PLN to wkład Gminy Mielec, 2,053 mln PLN przeznaczył Powiat Mielecki, 1,502 mln PLN przeznaczył na budowę ronda w Woli Mieleckiej Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

źródło: Powiat mielecki

fot. Powiat mielecki

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.