W ramach projektu Uniwersytet Ludowy – o tradycji i o przyszłości, Fundacja Misji Obywatelskiej zorganizowała cykl wyjazdów tematycznych. Uczestnicy mieli możliwość poznania i partycypowania z kulturą o charakterze lokalnym i regionalnym. 

Jeden z wyjazdów tematycznych został zorganizowany do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z grupą seniorów z Iwonicza-Zdrój i okolic. Wyjazd tematyczny koncentrował się przede wszystkim na poznaniu historii Marii Konopnickiej, jej rodziny i ich więzi z Żarnowcem. Uczestnicy projektu zobaczyli dwór i okolice, w których żyła na co dzień poetka.

Dopełnieniem wyjazdu tematycznego była prelekcja pt. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu lokalnym i regionalnym. Maria Konopnicka – życie, działo i duch, którą poprowadził Pan Paweł Bukowski – starszy kustosz, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, badacz życia i twórczości autorki Roty, autor wielu publikacji na temat Konopnickiej oraz Muzeum w Żarnowcu i regionu.

Podczas wyjazdu tematycznego towarzyszył gość honorowy Pan Grzegorz Nieradka, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, który również jest radnym powiatu krośnieńskiego.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030.