W czwartek, 23 maja, w siedzibie Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, prezydent Mielca, Radosław Swół, w obecności dyrektor PZPW, Krystyny Wróblewskiej, podpisał umowę o realizację projektu RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Inicjatywa ta odbywać się będzie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 we współpracy z przedstawicielami organów prowadzących szkoły podstawowe.

Celem projektu ma być podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Co więcej, projekt przewiduje rozwijanie specyficznych umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, rozwoju społecznego oraz rozwoju edukacyjnego.

Źródło informacji prasowej i fotografii: Urząd Miasta Mielec