Rzeszów, 24 czerwca 2024 r. – Podczas konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny i polityki społecznej, ogłosiła przeznaczenie rekordowych 6,5 miliarda złotych na stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc żłobkowych.

Nowa Perspektywa dla Opieki Wczesnodziecięcej

Aleksandra Gajewska podkreśliła, że inwestycje te mają na celu zlikwidowanie tzw. białych plam na mapie Polski – miejsc, w których brakuje żłobków, klubów malucha czy dziennych opiekunów. Na Podkarpaciu 66 gmin, czyli 42% całego regionu, znajduje się w takiej sytuacji, co stwarza ogromne wyzwanie dla lokalnych społeczności.

Nowy Program “Aktywny Maluch 2022-2029”

– „Naszym priorytetem jest zmiana tej sytuacji” – zapowiedziała Gajewska. – „Dlatego też wprowadziliśmy nowy program ‘Aktywny Maluch 2022-2029’, który zastąpił dotychczasowy program ‘Maluch+’.” Zwiększenie budżetu na ten program do 6,5 miliarda złotych ma na celu utworzenie 102 tysięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Znaczące Zmiany w Finansowaniu

Główna zmiana w nowym programie to podniesienie kwoty dofinansowania na jedno miejsce żłobkowe z 35 862 zł do 57 528 zł. – „To znacząca zmiana, która na pewno poprawi sytuację samorządów” – zaznaczyła wiceministra.

Program “Aktywny Rodzic” jako Uzupełnienie

Gajewska przypomniała również o programie „Aktywny Rodzic”, który wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Program ten ma na celu stabilizację i wsparcie dla rodziców oraz samorządów.

Wsparcie dla Podkarpacia

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, poinformowała o zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim spotkaniu z samorządowcami z całego regionu. – „Przekazujemy im istotne informacje dotyczące zmian w programie ‘Aktywny Maluch 2022-2029’. Nabór wciąż trwa i mamy 90 nowych wniosków, z czego większość umów na realizację już została podpisana” – powiedziała.

Dalsze Plany i Perspektywy

Wojewoda podkreśliła, że dla województwa podkarpackiego dostępne jest jeszcze około 224 milionów złotych. – „Będziemy zachęcać samorządowców do składania kolejnych wniosków, aby wykorzystać te środki jak najlepiej” – zaznaczyła Kubas-Hul.

Opinie i Wsparcie ze Strony Posłów

Poseł Joanna Frydrych zwróciła uwagę na perspektywiczne podejście rodziców do planowania rodziny, podkreślając znaczenie zapewnienia odpowiedniej opieki dla najmłodszych. – „Naszą ideą jest, aby rodzic wrócił na rynek pracy mając pewność, że jego dziecko ma zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo” – powiedziała Frydrych.

Podsumowanie Inwestycji w Opiekę Wczesnodziecięcą

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują obecnie 272 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, oferujące łącznie 10 987 miejsc. Budżet programu na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi ponad 6,4 miliarda złotych w skali kraju. Do tej pory, w ramach programu „Maluch+” udało się stworzyć 3099 miejsc w 85 placówkach gminnych oraz 2782 miejsca w 106 placówkach niepublicznych.

Kontynuacja Programu i Plany na Przyszłość

Obecna edycja programu „Aktywny Maluch” trwa, a w 2024 roku podpisano już 90 umów, w tym 78 z samorządami i 12 z podmiotami niepublicznymi. Łączna kwota wynikająca z tych umów to ponad 110 milionów złotych, co pozwoliło utworzyć 1153 miejsca dla dzieci. Zabezpieczony budżet wojewody na cały program w perspektywie czasowej na lata 2024-2029 wynosi 341 milionów złotych.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie