Miasto Mielec otrzymało rekordową dotację w wysokości 69 milionów złotych z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, co stanowi największe wsparcie finansowe w jego historii. Środki te przeznaczone są na projekt „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”, mający na celu poprawę jakości usług transportu zbiorowego, integrację różnych środków transportu i zwiększenie ich popularności wśród mieszkańców.

Prace nad projektem ruszyły w czerwcu 2022 roku, począwszy od spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas którego omówiono plany działania w ramach Programu na lata 2021-2027, skupiające się na mobilności miejskiej. Obszar Miejski Funkcjonalny (MOF) Mielec, który obejmuje gminy Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy i Mielec, został wskazany jako główny beneficjent.

W listopadzie 2022, gminy wchodzące w skład MOF Mielec zawarły porozumienie dotyczące współpracy i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina Miejska Mielec, jako lider, koordynowała przygotowanie strategii dla MOF na lata 2022-2027, co trwało niemal rok. Pierwszy konkurs wniosków zakończył się 12 grudnia 2023 roku.

Zaangażowanie pracowników Urzędu Miejskiego pozwoliło na przygotowanie strategii i kompleksowej dokumentacji, dzięki czemu miasto uzyskało rekordowe dofinansowanie z UE w wysokości 69,3 mln zł przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 87,1 mln zł.

W ramach projektu przewidziano m.in. rozbudowę dworca autobusowego, zakup 7 autobusów elektrycznych, budowę infrastruktury technicznej oraz cyfryzację systemu informacji dla podróżnych. Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z Gminą Mielec, która dodatkowo zainwestuje w nowe wiaty przystankowe.

Źródło/fot.: Urząd Miejski w Mielcu

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego