W sobotę 18 listopada odbyło się ostatnie spotkanie Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego. Po wielu dniach spędzonych na dyskusjach, 60 mieszkańców Rzeszowa zdecydowało o tym, jakie działania ma podjąć miasto, aby do 2030 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Wybrali 51 rekomendacji, które mają poprawić efektywność energetyczną budynków i wzmocnić zrównoważony transport w Rzeszowie.

Przed przystąpieniem do głosowania uczestnicy panelu mieli czas, by zapoznać się z listą propozycji rekomendacji.

– Od dawna chciałem, żeby panel obywatelski odbył się w Rzeszowie. Dziś jestem dumny, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta mogą w ten sposób współdecydować o polityce klimatycznej Rzeszowa. Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za to, że trzy miesiące temu zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do udziału w panelu i wspólnie przez wiele dni pracować na rzecz miasta. Dziękuję za ten wysiłek i poświęcony przez Państwa czas. Wierzę, że wybierzecie dla Rzeszowa najlepsze rekomendacje – podsumował prezydent Konrad Fijołek.

Od 225 pomysłów do 51 rekomendacji

W trakcie panelu zarówno zaproszone osoby eksperckie, jak i sami paneliści mogli proponować swoje pomysły na działania dla miasta. Inne osoby mieszkające w Rzeszowie również miały możliwość podzielenia się swoimi sugestiami – uczestnicy i uczestniczki panelu korzystali z nich podczas spotkań i niektóre włączyli na listę propozycji. Po czterech dniach spotkań lista wstępnych, roboczych pomysłów liczyła aż 225 pozycji. Ostateczna lista do głosowania zawierała 114 propozycji rekomendacji. Została wcześniej zredagowana przez zespół koordynujący wspierany przez grupę chętnych panelistów oraz zaopiniowana przez zespół monitorujący złożony z osób reprezentujących urząd i radę miasta oraz rzeszowskie organizacje społeczne. Mieszkańcy i mieszkanki Rzeszowa wybierali najlepsze rekomendacje spośród 46 propozycji w obszarze efektywności energetycznej i 68 w obszarze zrównoważonego transportu. W głosowaniu wybrali 26 rekomendacji dotyczących efektywności energetycznej i 25 rekomendacji transportowych. Tylko one uzyskały co najmniej 80 proc. poparcia i zgodnie z regulaminem panelu i deklaracją prezydenta Fijołka są wiążące dla miasta.

Czego chcą mieszkańcy i mieszkanki?

Paneliści i panelistki, zanim ocenili poszczególne propozycje rekomendacji, głosowali nad priorytetowymi kierunkami działań w obu obszarach tematycznych panelu. W efektywności energetycznej były to m.in.:

 • inwestycje w magazyny energii,
 • pozyskiwanie funduszy na inwestowanie w efektywność energetyczną,
 • strategiczne działania na rzecz przejścia miasta na zieloną energię,
 • uporządkowanie i usprawnienie zarządzania zużyciem energii w mieście,
 • poszukiwanie innowacji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • regulacje na rzecz budownictwa nisko- i zeroemisyjnego,

a w zrównoważonym transporcie:

 • rozbudowa infrastruktury rowerowej,
 • zachęty do korzystania z transportu publicznego,
 • strategiczne działania i planowanie transportu,
 • zmiany w ofercie biletów komunikacji miejskiej (w tym zintegrowanej),
 • budowa parkingów Park & Ride.

Głosowanie to nie miało wiążącego charakteru, ale wskazuje najpilniejsze – zdaniem uczestników i uczestniczek panelu – działania do podjęcia przez miasto. Wśród rekomendacji w obszarze efektywności energetycznej, które cieszyły się największym (co najmniej 80-procentowym) poparciem panelistów i panelistek, znalazły się np.:

 • opracowanie dokumentu strategicznego dla Rzeszowa, zawierającego działania do podjęcia w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w odniesieniu do obiektów należących do miasta oraz spółek miejskich,
 • zaplanowanie zaopatrzenia Rzeszowa w czystą i tanią energię w oparciu o lokalną produkcję i dostawców,
 • identyfikacja potrzeb wszystkich miejskich obiektów w zakresie termomodernizacji, możliwości instalacji OZE oraz własnego zaplecza energetycznego,
 • digitalizacja obiegu dokumentów i stworzenie bazy danych dla systemu zarządzania energią w mieście,
 • zaprojektowanie systemu magazynowania energii w Rzeszowie (np. w rozproszonych magazynach),
 • przeprowadzenie termomodernizacji budynków miejskich (publicznych i komunalnych).

Pełna lista rekomendacji wraz ze szczegółowymi wynikami głosowania została przekazana urzędowi miasta przez zespół koordynujący panel, a w ciągu najbliższych trzech tygodni zostanie opublikowana w ogólnodostępnym raporcie. Znajdzie się w nim również podsumowanie całego procesu.

Więcej informacji na stronie: https://panel-obywatelski.erzeszow.pl/.

fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

źródło: UM

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.