Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa, Prezydent Konrad Fijołek zaprezentował “Raport o stanie Miasta Rzeszowa za 2023 rok”. Dokument ten podsumowuje roczną działalność Prezydenta, ukazując realizację polityk, programów i strategii oraz kontrolę obywatelską.

Kluczowe działania samorządu

Rok 2023 był czasem wzmożonych działań ukierunkowanych na rozwój i realizację zaplanowanych zadań. Pomimo trudności związanych z sytuacją finansową oraz obecnością międzynarodowego hubu pomocy humanitarnej i militarnej, miasto skupiło się na rozwoju infrastruktury oraz rewitalizacji terenów miejskich.

Inwestycje w edukację i transport

W 2023 roku Rzeszów zainwestował znaczące środki w oświatę i wychowanie (770,6 mln zł), transport (441,9 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (139,9 mln zł) oraz wsparcie dla rodzin (130,8 mln zł). Przykładowe inwestycje obejmują rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego (16,5 mln zł) oraz budowę hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego (12 mln zł).

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskich

W ramach rewitalizacji miasto zainwestowało w tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych. Warto wspomnieć o budowie parku przy ul. Błogosławionej Karoliny (1,3 mln zł) oraz rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Wieniawskiego. Nowe parki powstały również przy ul. Staszica, Króla Augusta i Dębickiej, a także plac zabaw na os. Pogwizdów Nowy.

Rzeszów przyjazny mieszkańcom i biznesowi

Prezydent Fijołek podkreślił, że miniony rok był czasem wzmożonych działań na rzecz mieszkańców. Miasto rozwijało ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną, jednocześnie stając się coraz bardziej przyjazne dla biznesu. W 2023 roku magazyn Forbes uznał Rzeszów za najbardziej przyjazne dla biznesu miasto w Polsce.

Plany na przyszłość

Prezydent przedstawił także strategiczne plany na przyszłość. Rzeszów przygotowuje cztery fundamentalne dokumenty na nadchodzące lata:

  • Strategia rozwoju miasta do 2050 roku,
  • Plan ogólny miasta,
  • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
  • Kontrakt klimatyczny w ramach programu Net Zero Cities.

Uhonorowanie zasług

Na sesji Rady Miasta obecna była Wojewoda Podkarpacka, Teresa Kubas-Hul, która wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Prezydentowi Konradowi Fijołkowi oraz wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Andrzejowi Decowi.

Wotum zaufania dla Prezydenta

Po przedstawieniu raportu odbyła się dyskusja radnych miejskich, zakończona głosowaniem nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Rzeszowa