O inicjowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia ludzi młodych wkraczających w dorosłe życie na terenie województwa podkarpackiego, administracji publicznej, samorządzie terytorialnym, roli młodych w życiu społecznym i publicznym mówił w ramach cyklu wywiadów o przyszłości Podkarpacia pracownik naukowy Instytut Nauk o Polityce UR.

Rady Młodzieżowe to podmioty społeczne, które mogą działać na poziomie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. – mówi Dominik Boratyn

Autorami podcastu są Beata Serafin i Dominik Boratyn.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.