Rzeszów, 24 maja 2024 r. – Ponad 30 ochotników z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” złożyło przysięgę wojskową na placu przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.

Uroczystość Przysięgi Wojskowej

Dzisiejsza przysięga była trzecią w tym roku, a 45. w historii 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Była to kulminacja szesnastodniowego szkolenia podstawowego, znanego jako „szesnastka”. Słowa roty przysięgi wypowiedzieli ochotnicy, którzy przed ponad dwoma tygodniami zostali powołani do szeregów brygady.

Rozlokowanie Nowych Żołnierzy

Po złożeniu przysięgi wszyscy żołnierze zostaną skierowani do etatowych batalionów w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Tarnobrzegu i Sanoku. “Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wielokrotnie udowodnili swoją natychmiastową mobilizację do działania w momentach, które mogą decydować o życiu i zdrowiu obywateli,” powiedziała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podczas ceremonii. “Wasza pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych jest wielką wartością i wsparciem dla Państwa. Stanowicie też realną pomoc dla innych służb. Dziękuję Wam za podjęcie tak ważnej misji.”

Rola i Misja Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołany do działania 1 stycznia 2017 roku. Głównymi zadaniami WOT są współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ich likwidacja, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze i ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, WOT angażuje się w szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Historia 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej powstała w pierwszym etapie formowania WOT. 1 marca 2017 roku, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, brygada otrzymała imię płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Od tego czasu brygada aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa i obronności regionu, angażując się w różnorodne działania mające na celu ochronę i pomoc lokalnej społeczności.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie