W ostatnim czasie w Parku Miejskim w Kańczudze miała miejsce przycinka drzew, która była poprzedzona oznakowaniem określonymi znacznikami. 

W pierwszej połowie listopada mieszkańcom Kańczugi udającym się na spacer do Parku Miejskiego znajdującego się na Osiedlu Parkowe rzuciła się w oczy duża liczba drzew oznaczona charakterystyczną literą P oraz cyframi 1,2,3 itd.  Mając na uwadze różne nieuzasadnione i niekontrolowane wycinki w wielu miastach i miasteczkach oraz sytuację z roku 2020, gdy w obrębie Kańczuckiego Rynku w ścisłym centrum miasta wycięto ok 10 starych lip, do których zgłaszano uwagi co do zasadności ich wycięcia, spowodowało to duże zaniepokojenie i domysły czy drzewa te nie są przeznaczone do niekontrolowanej wycinki. 

Z prośbą o zainteresowanie się tematem drzew mieszkańcy zwrócili się do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Parkowe. Sprawa ta została poruszona podczas LV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada br. Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej w czasie sesji przez Pana Pawła Muchę – kierownika referatu gospodarowania nieruchomościami i ochrony środowiska w parku w ostatnim czasie prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne związane z przecinką gałęzi, są to takie standardowe procedury mające na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób przebywających w parku. Jak wiemy część gałęzi jest podeschniętych trzeba to przeciąć przerzedzić. Przycinka ta była również związana z tym co było już robione tamtym roku, a więc ze strącaniem gniazd gawronów, bo nie otrzymaliśmy zgody na płoszenie gawronów jedyną rzeczą jaką możemy robić, to w okresie zimowym strącać te gniazda.

Do sprawy odniósł się również Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, który w piśmie z dnia 7 grudnia skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Osiedla poinformował, że planowane prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców szczególnie przy głównych szlakach komunikacji pieszej, kołowej, placu zabaw oraz sąsiednich nieruchomościach.  Pracami pielęgnacyjnymi objęto łącznie 63 drzewa, a 17 wytypowano do wycięcia ze względu, że są drzewami uschniętymi w całości lub  w części nie rokującymi  na przeżycie i stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Parku Miejskim.
Na wycinkę drzew został złożony stosowny wniosek do Starosty Przeworskiego o zezwolenie na wycinkę.     Warto nadmienić, że drzewa rosnące w mieście, w odróżnieniu od tych znajdujących się w środowisku leśnym, często wymagają pielęgnacji ze względów bezpieczeństwa oraz estetycznych. W wielu przypadkach dzięki regularnym działaniom można uniknąć ostateczności, jaką jest wycinka.

Mając na uwadze, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy większości gatunków ptaków, prace związane z wycinką lub przycinką drzew należy wykonywać poza wymienionym okresem ochronnym. Szczegółowe przepisy związane z wycinką oraz przycinką drzew reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Oprac. Mirosław Hajnosz

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.