1 grudnia w auli Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się szkoleni. Dotyczyło zakresu prawnych i praktycznych aspektów, wynikających z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pod nazwą  „Słowa dają moc” przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

Prelegentem był dr Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W szkoleniu wzięli liczny udział specjaliści realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. M.in. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, Policji, oświaty, zespołu interdyscyplinarnego, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

źródło: www.mielec.pl

fot. www.mielec.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.