Inwestycja, której celem była poprawa estetyki tzw. wejścia “B” do Podziemnej Trasy Turystycznej, a które prowadzi na płytę przemyskiego Rynku, zakończyła się. Wartość przeprowadzonych przez firmę DP STUDIO Dariusz Pilch prac to 277 390,04 zł brutto.

Wyjście ewakuacyjne z Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu, prowadzące na płytę przemyskiego Rynku zostało przebudowane w oparciu o dokumentację „Przebudowa wejścia do podziemnej trasy turystycznej poprzez wykonanie nowego zadaszenia” uzgodnioną z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W ramach prac wykonano nowe zadaszenie o konstrukcji stalowej z elementami żeliwnymi.  Konstrukcja została wypełniona szkłem, wykonano nowe ozdobne drzwi żeliwne.  Ściany zewnętrzne wyjścia zostały obniżone. Ponadto w ramach inwestycji oczyszczono wnętrze starego kolektora oraz uzupełniono izolację.

źródło: Miasto Przemyśl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.