“Jednym z naszych najnowszych wyzwań dotyczących Szpitala Miejskiego jest Oddział Chirurgii, który przez ostatnie 15 lat nie był remontowany. Wymaga on aktualizacji do obecnych standardów, wymiany wszystkich instalacji, oraz części sanitarnych. Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne i już 14 marca wybraliśmy wykonawcę, firmę ACORDI, która zmodernizuje nasz oddział za kwotę 3,2 mln zł” – powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Szpital Miejski otrzymał ostatnio znaczące dofinansowanie. W kwietniu 2021 roku aż 12,5 mln złotych zostało przeznaczone na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup Rezonansu Magnetycznego. Nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego została otwarta w lipcu 2022 roku, znajduje się na poziomie -1 w budynku szpitala, a jej koszt wyniósł 7,3 mln zł.

Oprócz nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Szpital Miejski posiada także Pracownie Tomografii Komputerowej, USG oraz RTG. Od końca 2023 roku przeprowadza również nowoczesne zabiegi na kręgosłupie przy użyciu zaawansowanych metod miniinwazyjnych.

W lutym 2024 roku miasto zakupiło nowy ultrasonograf z pełnym wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzanie biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego.

“Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie” był jednym z projektów wybranych do realizacji przez mieszkańców Rzeszowa podczas ostatniej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego” – zaznaczyła Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa. “Zagłosowało na niego 2 537 mieszkańców. Wartość zakupu wynosi ponad 430 tys. zł, z czego 400 tys. zł zostało sfinansowane w ramach RBO.

Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ w przeciwieństwie do standardowej biopsji, która jest wykonywana tylko pod kontrolą ultrasonografu, biopsja fuzyjna łączy precyzję rezonansu magnetycznego z ultrasonograficznym celowaniem. Pozwala to na bardzo precyzyjną lokalizację zmiany podejrzanej o nowotwór i precyzyjne pobranie z niej wycinka. Jak podkreślił dr Piotr Cwenar, specjalista urologii, biopsja fuzyjna to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu wykrycie raka prostaty wzrasta o około 50 procent. A wcześniejsza diagnoza choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia daje szanse na pełny powrót do zdrowia.

Grzegorz Materna, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, zauważył, że pacjenci bardzo chętnie korzystają z usług jego szpitala: “W ubiegłym roku skorzystało z naszych usług 44 tys. osób. Przeprowadziliśmy 12 tysięcy operacji, odebraliśmy 1500 porodów. Ponadto w naszych pracowniach endoskopii wykonaliśmy ponad 4 tysiące zabiegów małoinwazyjnych. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z takiego świadczenia, to termin otrzyma dopiero w październiku, ponieważ w kolejce oczekujących jest ponad 1100 osób. Poinformowaliśmy o tym Pana Prezydenta, Panią Prezydent i zdecydowaliśmy się na utworzenie dwóch pracowni endoskopii. Prezydent, Pani Prezydent oraz rada miasta zgodzili się dofinansować to ponad 2,6 mln złotych. Do końca maja chcemy utworzyć drugą pracownię endoskopii.”

Mówiąc o zdrowiu, nie sposób pominąć badań profilaktycznych. Wśród programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Miasto Rzeszów w 2024 roku są: “Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”, “Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa”, “Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025” oraz program “Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2022-2025”.

Do realizacji w najbliższym czasie: jest “Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2024-2028” o wartości 235 000 zł oraz “Program profilaktyki osteoporozy”.

Źródło/fot.: Urząd Miasta Rzeszów

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego