Rozwój instytucjonalny i misyjny ,,Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?’’ ma na celu rozwój stworzonego przez Fundację Misji Obywatelskiej medium obywatelsko-strażniczego. Został zarejestrowany tytuł prasowy oraz powstał portal umożliwiający realizację celów statutowych w tym zakresie. Medium obywatelskie stwarza przestrzeń dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Angażuje ono również wolontariuszy oraz mieszkańców w oparciu o dziennikarstwo obywatelskie. Wsparcie otrzymane w ramach dotacji umożliwia rozbudowanie medium pod względem instytucjonalnym i programowym, prowadzi do większej profesjonalizacji działań, zwiększa siłę nacisku na lokalne władze.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.