W poniedziałek, 8 lipca 2024 roku, Kamil Dziukiewicz, Starosta Jarosławski, wraz z Tadeuszem Chrzanem, Posłem na Sejm RP, odwiedzili powiat bieszczadzki. Celem wizyty była promocja turystyczna ziemi jarosławskiej.

Wizyta i Porozumienie

Podczas pobytu w powiecie bieszczadzkim, który obejmował również odwiedziny lokalnego muzeum, zawarto porozumienie między powiatami. Celem tego porozumienia jest promocja powiatu jarosławskiego w Bieszczadach, w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej do Ustrzyk Dolnych. Nowa linia ma ułatwić turystom dostęp do atrakcji i pięknych miejsc ziemi jarosławskiej.

Wzmocnienie Współpracy Między Regionami

Porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy między regionami oraz przyciągnięcie większej liczby turystów do powiatu jarosławskiego. Starosta Kamil Dziukiewicz oraz Poseł Tadeusz Chrzan podkreślali znaczenie tego rodzaju inicjatyw dla rozwoju turystyki oraz lokalnej gospodarki.

Podsumowanie

Wizyta Starosty Jarosławskiego i Posła na Sejm RP w powiecie bieszczadzkim oraz zawarte porozumienie to krok w kierunku zacieśnienia współpracy między regionami. Dzięki nowej linii autobusowej do Ustrzyk Dolnych, turyści będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcji ziemi jarosławskiej, co przyczyni się do jej promocji i zwiększenia ruchu turystycznego.

Źródło informacji prasowej oraz fot.: Powiat Jarosławski