Krośnieński Holding Komunalny otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 4,4 mln zł dofinansowania na budowę trzech kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Tym razem będą to instalacje PV z magazynami energii.

Krośnieński Holding Komunalny zdecydował się na innowacyjne rozwiązanie i budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii elektrycznej, a NFOŚiGW wspiera finansowo tego typu inwestycje.

– Wykorzystując efektywnie odnawialne źródła energii można całkowicie przejść na czystą energię elektryczną – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji.

Projekt budowy trzech instalacji PV z magazynami realizowany jest w ramach programu NFOŚiGW – Ciepłownictwo powiatowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego blisko 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Planowany termin zakończenia inwestycji – marzec 2025 r.

Źródło: krosno.pl

Fot. krosno.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.