Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, że w listopadzie 2023 r. będzie realizował projekt socjalny pt. „SENIOR WIE” – profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych.

Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów czy administracji najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują ich dobroć i chęć bezinteresownego niesienia pomocy. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, jak również piętnowanie sprawców, a ponadto działania profilaktyczne i przede wszystkim nie zgadzanie się na przemoc. W trosce o bezpieczeństwo seniorów podjęto działania adresowane do osób starszych.

Projekt socjalny pt. „SENIOR WIE” w Gminie Ropczyce ma za zadanie zwiększyć świadomość seniorów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa.

W ramach projektu socjalnego przewiduje się zorganizowanie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych:

„Bądź sprytniejszy – nie daj się oszukać” – spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
„Bezpiecznie w domu” – spotkanie ze strażakami Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach
„Bezpieczny portfel” – spotkanie z pracownikami Fundacji Santander Bank z Tarnowa
„Bezpiecznie podczas pokazów” – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą skontaktować się z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach, numer tel. to 17 2218 494, w godz. 7.30-15.30.

 

źródło: Urząd Miejski w Ropczycach
fot. pixabay

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.