30 czerwca 2023 roku w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W wydarzeniu uczestniczyli premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który pełni także rolę koordynatora ds. służb specjalnych. Premier Tusk złożył również wizytę w logistycznym i serwisowym hubie na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Konferencja prasowa na temat przywrócenia delegatur ABW

Podczas konferencji prasowej w Rzeszowie, premier Donald Tusk i minister Tomasz Siemoniak omówili decyzję o przywróceniu 10 delegatur ABW w: Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Od 1 lipca 2024 roku te jednostki ponownie funkcjonują w celu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju.

– Przywróciliśmy działanie 10 delegatur ABW. Mamy przeciwnika, który wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby siać chaos, destabilizować i dezinformować opinię publiczną. Tylko silne służby specjalne są w stanie przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom – powiedział Tomasz Siemoniak.

Odbudowa służb specjalnych

Premier Donald Tusk przypomniał, że w 2017 roku ówczesny rząd zrezygnował z 10 delegatur ABW, w tym z tej w Rzeszowie, co przyniosło niepowetowane straty. W ramach odbudowy służb specjalnych, premier Tusk zapowiedział przekazanie 50 mln zł na ABW oraz 50 mln zł na Agencję Wywiadu z rezerwy premierowskiej, wspieranej przez Ministerstwo Finansów.

– To jest dopiero początek restytucji, odbudowy ABW i AW – podkreślił premier.

Minister Siemoniak zaznaczył, że dodatkowe środki finansowe są niezbędne do wyposażenia służb w nowoczesny sprzęt oraz budowania ich zdolności operacyjnych.

– Te 100 milionów złotych, które przeznaczył pan premier, idzie na wyposażenie, nowoczesny sprzęt, budowanie zdolności naszych służb. Chcemy, by służby specjalne, a także policja, były odpowiednio doposażone – dodał.

Spotkanie z wojewodą podkarpackim

Minister Siemoniak spotkał się również z Teresą Kubas-Hul, wojewodą podkarpackim, aby omówić kwestie otwarcia delegatury ABW w Rzeszowie oraz bezpieczeństwa regionu w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Wizyta premiera w logistycznym hubie na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Wsparcie dla Ukrainy

Premier Donald Tusk odwiedził logistyczny i serwisowy hub na lotnisku Rzeszów-Jasionka, gdzie zorganizowano centrum pomocy dla Ukrainy. Premier spotkał się tam z polskimi i amerykańskimi żołnierzami oraz z dowódcą amerykańskiego zgrupowania i komendantem POLLOGHUB.

– Jestem tu także po to, żeby przypomnieć wszystkim Polkom, Polakom i całej Europie, że tu w Rzeszowie dzięki Wam, w sposób możliwie bezpieczny, niezwykle intensywny, każdego dnia możliwe jest przekazywanie pomocy Ukrainie – mówił premier.

Współpraca polsko-amerykańska

Premier Tusk podkreślił znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej na rzecz wsparcia Ukrainy. Zwracając się do amerykańskich wojskowych, podkreślił, że ich działania kontynuują tradycję obrony wolności i niepodległości przez wojsko USA.

– Wszyscy razem działamy na rzecz wsparcia Ukrainy w ramach tej inicjatywy. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za Waszą działalność i obecność. My wszyscy w Polsce doceniamy Waszą obecność tutaj. Mam nadzieję, że będziecie z nami jak najdłużej – mówił premier Tusk.

Ważne rocznice: 75 lat NATO i 25 lat członkostwa Polski w NATO

Bezpieczeństwo Polski w ramach NATO

W tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice: 75 lat istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz 25 lat członkostwa Polski w NATO. Ambasador USA w Polsce, Mark Brzeziński, podkreślił, że członkostwo Polski w NATO było jedną z najważniejszych decyzji z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Dzięki NATO Polska jest bezpieczna i silniejsza.

Podsumowanie

Otwarcie delegatury ABW w Rzeszowie oraz wizyta premiera Donalda Tuska w logistycznym hubie na lotnisku Rzeszów-Jasionka podkreślają znaczenie działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa kraju oraz wsparcia Ukrainy w trudnych czasach wojny. Dodatkowe środki finansowe na rozwój służb specjalnych i współpraca międzynarodowa są kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa regionu.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie