Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni na dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych otrzymał z Programu Polski Ład 980 tys. zł.

Fundusze te pozwolą na przebudowę i remont pracowni gastronomicznych, pomieszczeń do praktycznej i teoretycznej nauki zawodu oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacji. Z pewnością realizacja tej inwestycji przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

źródło: www.powiat.kolbuszowski.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.