W piątek 13 października ogłoszono plany powstania nowej hali przy Zespole Szkół Innowacyjnych, dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Informację o budowie hali sportowej przekazali dyrektorowi Łukaszowi Pisiowi, nauczycielom oraz uczniom: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan oraz Radny Powiatu Jarosławskiego, Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Kamil Dziukiewicz, podczas wręczania symbolicznej promesy.

Wiadomość ucieszyła uczniów, którzy od dawna czekali na nową halę sportową. Szkole został również przedstawiony projekt nowego obiektu.

–  Ta nowoczesna hala sportowa stanie się miejscem dla sportowców, ale również będzie sercem społeczności szkolnej, gdzie wszyscy będą mieli szanse na rozwijanie swoich pasji sportowych i nie tylko. – powiedział Dyrektor szkoły Łukasz Piś w podziękowaniach Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi i Staroście Jarosławskiemu Stanisławowi Kłopotowi za wsparcie w pozyskaniu potrzebnych środków.

Powiat jarosławski otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 999 112,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły.

W tym samym dniu odbyła się również akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także zostały wręczone nauczycielom Nagrody Dyrektora.

Fot. Powiat Jarosławski

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.