Nowo powstała Regionalna Izba Gospodarcza w Rzeszowie ma być innowacyjnym samorządem gospodarczym, dzięki któremu przedsiębiorcy wspólnie mogą uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego regionu oraz całej Polski.

Równie ważnymi celami dla organizacji są również sieciowanie i skalowanie biznesów, budowanie krajowych i międzynarodowych partnerstw, zwiększanie efektywności sprzedaży, budowanie strategii i wspólne pozyskiwanie dotacji rozwojowych.

Spośród szerokich działań RIG Rzeszów warto podkreślić organizowane cyklicznie spotkania przedsiębiorców, panele edukacyjne, wydarzenia międzynarodowe oraz konwenty branżowe. Izba Gospodarcza nadaje również nagrody i wyróżnienia, a jeśli jest taka potrzeba może również zabiegać o sprawy przedsiębiorców przed administracją publiczną.

Prezesem jest Patricia Mitro, wiceprezesem Krzysztof Mosiężny. Radę tworzą Iwona Wachel, dr Agnieszka Buk, Wojciech Polar oraz Mateusz Ciszewski. Izba poinformowała, że ma już blisko 100 członków z całego województwa podkarpackiego. Współpracować będzie z samorządem terytorialnym, z ambasadami, i konsulami honorowymi. Izba zapowiada cyklicznie spotkania przedsiębiorców, panele edukacyjne, wydarzenia międzynarodowe oraz konwenty branżowe.

fot. Regionalna Izba Gospodarcza w Rzeszowie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.