W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, przy udziale wojewody Teresy Kubas-Hul i prezydenta miasta Konrada Fijołka, zostało oficjalnie ogłoszone utworzenie Przedstawicielstwa Rady ds. współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu.

O tym fakcie poinformował Przewodniczący Rady, poseł Paweł Kowal, podczas konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Przedstawicielstwo będzie odpowiedzialne za zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Rady oraz obsługę zagranicznych wizyt pełnomocników z innych państw.

Po spotkaniu z mediami w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie z udziałem przedstawicieli biznesowych społeczności Podkarpacia.

O decyzji dotyczącej powołania Przedstawicielstwa Rady poinformowała dziś przedstawicieli biznesowych społeczności Podkarpacia.

Rada ds. współpracy z Ukrainą została ustanowiona 5 kwietnia przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Jej głównym zadaniem jest koordynacja polskich wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy oraz zapewnienie maksymalnego udziału polskich firm w procesie odbudowy tego kraju po wojnie. Rada będzie współpracować między innymi z Grupą G7, Komisją Europejską, władzami Ukrainy oraz odpowiednimi instytucjami z innych państw w zakresie odbudowy.

W skład Rady wejdą przedstawiciele środowisk ekspertów, biznesu i kultury. Przewodniczący Rady, Paweł Kowal, obecnie pracuje nad organizacją prac Rady oraz zespołów merytorycznych.

– Utworzenie Przedstawicielstwa Rady ds. współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu w Biurze Wojewody Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego to bardzo ważne wydarzenie. To właśnie nasze województwo od początku wojny najaktywniej uczestniczy w organizacji pomocy obywatelom Ukrainy. Podkarpacie, w tym nasz Rzeszów i port lotniczy w Jasionce, stały się sercem międzynarodowej pomocy – hubem. Jestem przekonana, że dzięki uruchomieniu przedstawicielstwa, który będzie ściśle współpracować z panem przewodniczącym Rady Pawłem Kowalem, wspomożemy naród Ukrainy w odbudowie ich kraju. Nie mam wątpliwości, że to właśnie w Rzeszowie powinny zapadać istotne decyzje w tej kwestii i że to nasze miasto i region powinny odgrywać wiodącą rolę w zakresie koordynacji procesu odbudowy Ukrainy. To również ogromna szansa przed lokalnymi firmami, które – mam nadzieję – odegrają w tym procesie znaczącą rolę – powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

– Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Rzeszów pełni kluczową rolę w niesieniu pomocy naszym sąsiadom. Do tej pory była to przede wszystkim pomoc humanitarna i militarna. W przyszłości przeistoczy się ona w rozległe wsparcie gospodarcze. Jesteśmy do tego przygotowani, utrzymujemy od lat bliskie kontakty z wieloma ukraińskimi miastami. Polskie i zagraniczne firmy, z których wiele ma swoje zakłady i biura w Rzeszowie, są gotowe i zainteresowane współpracą z partnerami z Ukrainy i pomocą w odbudowie tego kraju. Rzeszów już jest hubem odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy – zapewnia prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

– To oczywiste, że właśnie w Rzeszowie pierwszy raz mówimy publicznie o powstaniu Rady ds. współpracy z Ukrainą. Dążyłem do tego, bo to właśnie Podkarpacie odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wysiłku wojennego Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem i jest bramą dla handlu z Ukrainą, na którym zyskują tysiące polskich przedsiębiorców. Działamy już teraz, nie patrzymy na koniec wojny, a podkarpackie przedstawicielstwo stanie się jedną z wizytówek Polski, bo to właśnie przez Rzeszów na Ukrainę jedzie większość ludzi zaangażowanych we wsparcie tego kraju. Warto by Podkarpacie i podejście jego mieszkańców stało się źródłem inspiracji w ich podróżach do Kijowa – powiedział przewodniczący Rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.

 

Źródło/fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego