Ponad 62 miliony złotych wyniosą wydatki Powiatu Stalowowolskiego na zadania inwestycyjne w 2024 roku. Przyszłoroczny budżet będzie najwyższym w 25-letniej historii powiatu.

Sesja, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok, odbyła się 14 grudnia. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, dochody powiatu na 2024 rok uchwalono w kwocie 221 370 000 zł, natomiast wydatki ustalono na kwotę 228 870 000 zł. Powstały w ten sposób deficyt w kwocie 7 500 000 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

Lista zaplanowanych na 2024 rok inwestycji jest długa, a spora jej część to zadania drogowe. Są wśród nich m.in.: przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku 212 m, przebudowa ulicy Ogrodowej (droga Agatówka – Stalowa Wola), czy remont mostu na Sanie w ciągu ul. Czarnieckiego. To część z zadań w Stalowej Woli, ale realizowane będą również inwestycje drogowe na terenach wiejskich, m.in.: remont drogi powiatowej Zbydniów – Turbia w miejscowościach Zbydniów oraz Majdan Zbydniowski (gmina Zaleszany), przebudowa drogi Grębów – Stany na odcinku w miejscowości Stany (gmina Bojanów), przebudowa drogi Stany – Maziarnia – Nisko, w miejscowościach Maziarnia i Kołodzieje (również gmina Bojanów), czy remont drogi Zdziechowice – Potoczek w miejscowości Potoczek (gmina Zaklików).

Nie zabraknie również inwestycji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Pierwsza z zaplanowanych, to przebudowa pomieszczeń starego bloku operacyjnego i zaadaptowanie ich na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii, a druga to modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego (chirurgia oraz oddział wewnętrzny). Z inwestycji oświatowych, będzie kontynuowana modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli, dodatkowo będzie realizowana rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, a przy Centrum Edukacji Zawodowej modernizowane będzie boisko „Orlik”.

źródło: Powiat Stalowowolski

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.