Nisko, 13 czerwca 2024 r. – W Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się konferencja zwołana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, poświęcona planowanej realizacji czterech projektów edukacyjnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Prezentacja i Omówienie Projektów

Podczas konferencji przedstawiono cztery projekty edukacyjne:

  1. Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim
  2. Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim
  3. Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański
  4. Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Niżańskim

Projekty te otrzymały pozytywną rekomendację i zostały skierowane do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania wynosi 9 142 548,69 zł, przy całkowitej wartości projektów wynoszącej 10 436 707,95 zł. Wkład własny Powiatu Niżańskiego to 1 294 159,26 zł.

Uczestnicy Konferencji

W konferencji uczestniczyli Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, dyrektorzy i uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat Niżański oraz media.

Wypowiedzi Kluczowych Osób

Podczas swojego przemówienia Starosta Robert Bednarz podkreślił znaczenie realizacji tych projektów dla lokalnych szkół:

“Jestem przekonany, że realizacja powyższych projektów wzmocni potencjał naszych szkół, uatrakcyjni ofertę edukacyjną, da nowe możliwości naszej młodzieży i nauczycielom oraz wzmocni wizerunek szkół, jako te, które są bardzo aktywne, ciągle się rozwijają, a na realizację tych wszystkich zadań pozyskują środki zewnętrzne.”

Poseł na Sejm RP Rafał Weber również wyraził swoje gratulacje i uznanie:

“Dzisiejsza konferencja to doskonała okazja do złożenia Panu Staroście serdecznych gratulacji z okazji uzyskania dofinansowania do 4 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Pomyślne pozyskanie tych środków to dowód Pana zaangażowania i skuteczności w działaniu na rzecz rozwoju edukacji w Powiecie Niżańskim. Pozyskane środki to nie tylko inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, ale również w kadrę pedagogiczną i uczniów. Dzięki nim będzie możliwe wdrożenie nowoczesnych programów nauczania, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, a także organizacja dodatkowych zajęć i szkoleń. Jestem przekonany, że te projekty przyniosą wiele korzyści dla lokalnej społeczności i będą miały istotny wpływ na rozwój edukacji w powiecie niżańskim. Jeszcze raz gratuluję i życzę owocnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań.”

Wpływ Projektów na Lokalną Społeczność

Realizacja tych czterech projektów ma na celu znaczące wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół ponadpodstawowych w Powiecie Niżańskim. Projekty te nie tylko przyczynią się do poprawy infrastruktury edukacyjnej, ale również umożliwią wdrożenie nowoczesnych programów nauczania, zakup nowoczesnego sprzętu oraz organizację dodatkowych zajęć i szkoleń, co w znacznym stopniu wpłynie na rozwój edukacji w regionie.


Dzięki tym inicjatywom, Powiat Niżański stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do nauki i rozwoju dla młodzieży oraz nauczycieli, przyczyniając się do długoterminowego rozwoju społeczno-edukacyjnego regionu.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.:Starostwo Powiatowe w Nisku