Wczoraj, 8 lipca 2024 roku, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było omówieniu skutków niedzielnych nawałnic, które przeszły przez Podkarpacie, oraz bieżącej sytuacji.

Uczestnicy Spotkania

W posiedzeniu uczestniczyli kluczowi przedstawiciele władz oraz służb ratunkowych i administracyjnych regionu, w tym:

  • Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki
  • Wiesław Buż, I wicewojewoda podkarpacki
  • Jerzy Tabin, dyrektor Biura Wojewody
  • Jakub Dzik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w PUW
  • Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  • Reprezentanci powiatów: strzyżowskiego, mieleckiego, dębickiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, tarnobrzeskiego
  • Przedstawiciele Lasów Państwowych, PGE, PKP oraz wojska

Sytuacja na Podkarpaciu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odnotowała dotychczas 337 interwencji związanych z nawałnicami. Działania strażaków obejmowały głównie wypompowywanie wody z zalanych posesji i piwnic, usuwanie powalonych drzew i gałęzi, udrażnianie przepustów, zabezpieczanie uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz gaszenie pożarów wywołanych uderzeniami piorunów.

Akcje Ratunkowe

Na terenie Podkarpacia działało 2100 strażaków w 406 zastępach. Najwięcej szkód wyrządziły burze w powiatach strzyżowskim i mieleckim, a największe opady deszczu odnotowano w Żarnowej w powiecie strzyżowskim.

Apel Wojewody

Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, ponownie zaapelowała do samorządowców o uważne śledzenie komunikatów i alertów pogodowych oraz pozostanie w stanie gotowości. Zwróciła się również do gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego z prośbą o sprawdzenie i uzupełnienie stanów magazynowych o niezbędne materiały, takie jak plandeki, liny, sznury, gwoździe oraz deski.

Podsumowanie

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie było kluczowym krokiem w zarządzaniu skutkami niedzielnych nawałnic. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, region jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z ewentualnymi kolejnymi zagrożeniami pogodowymi.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie