W Ustrzykach Dolnych odbyło się ważne spotkanie poświęcone współpracy w sferze kultury i ochrony zdrowia. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Marek Andruch omówili wspólne inicjatywy, które mają na celu rozwój regionu. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego: wicemarszałkowie Piotr Pilch oraz Karol Ożóg, a także Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Anna Huk.

Nowe Inicjatywy Kulturalne

Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie kultury, która ma być realizowana poprzez Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Fanto” w Ustrzykach Dolnych. Starosta Marek Andruch przedstawił propozycję organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w nowoczesnym obiekcie mieszczącym się w zmodernizowanej zabytkowej rafinerii.

– Dzięki wspólnym inicjatywom w sferze kultury z tak dużym partnerem, jakim jest samorząd województwa, to centrum pozwoli nam pobudzić turystycznie i kulturowo powiat bieszczadzki oraz całe Bieszczady, a to z kolei wzmocni lokalną społeczność i uruchomi gospodarcze przedsięwzięcia – podkreślił Marek Andruch.

Wspólne Projekty i Wydarzenia

Marszałek Władysław Ortyl wyraził zainteresowanie współpracą i zadeklarował zaangażowanie samorządu województwa w realizację projektów w Centrum „Fanto”.

Filharmonia Podkarpacka, która już zainaugurowała swoją obecność w Centrum „Fanto” koncertem 6 kwietnia, planuje kolejne występy. Również Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej będzie regularnym gościem obiektu. W sierpniu Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej planuje Festiwal Produktów Podkarpackich, który połączy promocję regionalnych produktów z enoturystyką.

Fundusze na Rozwój

Marszałek Ortyl poinformował, że Centrum „Fanto” ma szansę pozyskać środki unijne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Projekt został ujęty jako jedno z przedsięwzięć priorytetowych, a szacunkowa wartość dofinansowania to ponad 11 milionów euro. Powiat Bieszczadzki będzie mógł ubiegać się o te środki w ramach procedury konkursowej.

Ochrona Zdrowia w Bieszczadach

Podczas spotkania rozpoczęto również rozmowy na temat optymalizacji usług zdrowotnych dla mieszkańców Bieszczad oraz turystów odwiedzających region. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił znaczenie tej inicjatywy:

– Ochrona zdrowia wpisuje się w naszą inteligentną specjalizację „Jakość życia”, dlatego chcemy rozmawiać z powiatem bieszczadzkim o współpracy w tym zakresie.

Podsumowanie

Spotkanie w Ustrzykach Dolnych zaowocowało ważnymi decyzjami dotyczącymi współpracy w obszarach kultury i ochrony zdrowia. Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz władze powiatu bieszczadzkiego są zdeterminowane do wspólnego działania na rzecz rozwoju regionu, co przyniesie korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i turystom odwiedzającym Bieszczady.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie