• Inicjatywy, które wspieramy, skierowane są do aktywnych i cieszymy się, że aktywne gminy i ich mieszkańcy po nie sięgają” – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

  • Gratulujemy beneficjentom i zachęcamy do korzystania z dostępnych środków, które na Państwa czekają” – dodał wicemarszałek Karol Ożóg.

Umowy z 86 Gminami

W urzędzie marszałkowskim, wicemarszałkowie województwa Piotr Pilch i Karol Ożóg podpisali umowy z 86 gminami z regionu. Działania te są realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, obejmując „Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi” oraz inicjatywę „Uniwersytet Samorządności”.

Finansowanie na 2024 Rok

W ramach naborów wniosków w 2024 roku, Samorząd Województwa Podkarpackiego udzieli 86 gminom pomoc finansową w wysokości prawie 1,9 mln zł. Prawie 1,6 mln złotych trafi do 84 gmin realizujących działania w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, natomiast 260 tysięcy złotych zostanie podzielone między 18 gmin, które realizują II etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Samorząd województwa pełni szczególną rolę w ramach wspierania procesu rozwoju obszarów wiejskich, będąc liderem w skali kraju” – podkreślał wicemarszałek Karol Ożóg.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi jest jednym z instrumentów tego rozwoju, realizowanych przez województwa w Polsce, a Podkarpackie jest w gronie liderów w realizacji tego rodzaju wsparcia.

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

Działania w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi umożliwiają realizację pomysłów społeczności wiejskich. W tym roku z pieniędzy skorzysta 84 wnioskodawców, otrzymując łącznie 1,6 mln złotych. Wsparcie na dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi 20 tys. złotych, a gmina dokłada drugie tyle.

  • Widzimy, jaką ta inicjatywa cieszy się popularnością, umożliwiając realizację pomysłów pochodzących bezpośrednio od lokalnych społeczności” – mówił wicemarszałek Ożóg.

Przykłady Realizacji

Przedmiotem dofinansowania mogą być m.in. zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przykładowo, środki w gminie Markowa zostaną przeznaczone na modernizację placu zabaw w Tarnawce.

Uniwersytet Samorządności

W ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” podpisano 18 umów. Działanie to, będące elementem kształtowania polityki rozwoju obszarów wiejskich, uczy i daje odwagę do pozyskiwania środków, zachęcając do aktywności i szkolenia się.

  • W 2018 roku pojawił się pomysł poszerzenia programu o komponent szkoleniowy i od kilku lat świetnie się to sprawdza” – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

W 2024 roku w projekcie uczestniczy 18 gmin, a dofinansowanie przeznaczone na wsparcie inicjatywy to ponad 260 tys. zł. Wysokość wsparcia pojedynczego projektu nie przekroczy 15 tys. zł, a planowane jest przeprowadzenie 110 szkoleń, w których udział weźmie ok. 2 900 mieszkańców Podkarpacia.

Efekty Programu Odnowy Wsi

Podkarpacki Program Odnowy Wsi wdrażany jest od 2012 roku, obecnie trwa realizacja jego III edycji. Łącznie udzielono pomocy finansowej na kwotę przekraczającą 10 mln zł, a do programu przyjęto 320 sołectw, realizując blisko 900 zadań. Mieszkańcy przepracowali ponad 43 tys. godzin, angażując 1 250 partnerów. Efektem działań jest doposażenie 34 placówek, zorganizowanie blisko 300 inicjatyw szkoleniowych oraz przeszkolenie 8 tysięcy mieszkańców.

  • Dzięki temu programowi wszystkie sołectwa gminy Markowa już z tej pomocy skorzystały” – mówił wójt Markowej Aleksander Cwynar.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego