Województwo podkarpackie kontynuuje tradycję wsparcia lokalnych uczelni wyższych, przyznając w tym roku 1,7 mln złotych na zakupy inwestycyjne. Od 2004 roku samorząd województwa przekazał już 29,2 mln złotych na rozwój podkarpackich szkół wyższych.

Podpisanie Umów i Rola Samorządu

Podpisanie umów na tegoroczne dotacje odbyło się z udziałem wicemarszałków Piotra Pilcha i Karola Ożoga oraz członka zarządu Anny Huk. Przedstawiciele samorządu podkreślali, że wsparcie finansowe przyczynia się nie tylko do rozwoju uczelni, ale również do dynamicznego wzrostu całego regionu.

„Ważne dla nas jest wsparcie kierunków, które odpowiadają potrzebom naszych mieszkańców. Dla nas jest to niezmiernie istotne, żeby państwa uczelnie, uczelnie podkarpackie, się rozwijały, żeby dysponowały dobrą bazą, żeby powiększały swoje możliwości dydaktyczne, żeby był wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego w państwa działania” – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Innowacyjność i Wysokie Technologie

Wicemarszałek Karol Ożóg zaznaczył, że wsparcie wysokich technologii jest kluczowe dla województwa. „Dążymy do tego, aby wspierać przedsięwzięcia wysokich technologii i państwo, jako środowisko akademickie, jak najbardziej odpowiadacie naszym ambicjom, naszym aspiracjom województwa innowacyjnego. Jako doktor nauk inżynieryjno-technicznych jestem szczególnie zadowolony” – podkreślał.

Rozwój Nauki i Edukacji

Członek zarządu, Anna Huk, zwróciła uwagę na znaczenie nauk ścisłych i medycznych w obecnych czasach. „Nauki ścisłe, medyczne, to jest to, co odpowiada dzisiejszym potrzebom i też odpowiada aspiracjom waszych studentów i tych, którzy będą u państwa uczyć się. Dzięki państwu, dzięki państwa wnioskom, nasze województwo podkarpackie się świetnie rozwija” – powiedziała.

Lista Uczelni i Przyznanych Dotacji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • Kwota: 415 000,00 zł
 • Cel: Zakup, budowa i doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Zarządzania

Uniwersytet Rzeszowski

 • Kwota: 340 000,00 zł
 • Cel: Zakup aparatury oraz oprogramowania do sterowania i analizy danych dla Laboratorium Technologii MBE w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

 • Kwota: 140 000,00 zł
 • Cel: Wyposażenie symulatora ambulansu w urządzenia medyczne w celu zwiększenia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

 • Kwota: 160 000,00 zł
 • Cel: Wyposażenie pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Informatyka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

 • Kwota: 120 000,00 zł
 • Cel: Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby laboratorium do monitorowania infrastruktury i transportu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • Kwota: 100 000,00 zł
 • Cel: Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 • Kwota: 160 000,00 zł
 • Cel: Doskonalenie infrastruktury dydaktycznej dla celów kształcenia praktycznego na kierunkach studiów zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 • Kwota: 120 000,00 zł
 • Cel: Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej poprzez zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle

 • Kwota: 50 000,00 zł
 • Cel: Pracownia do projektowania przestrzennego 3D

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

 • Kwota: 95 000,00 zł
 • Cel: Innowacyjny system lokalizacji śladów daktyloskopijnych i biologicznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia

Wnioski

Wsparcie dla podkarpackich uczelni ma na celu nie tylko rozwój ich infrastruktury, ale również poprawę jakości kształcenia oraz zwiększenie konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki temu region Podkarpacia staje się coraz bardziej innowacyjny i atrakcyjny dla studentów oraz inwestorów.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie