Podkarpackie Rozmowy. Współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem

Miejscowość i data: Sanok, 21.11.2022 r.

Uczestnicy:

  • dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku,
  • dr Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu SPGK Sanok / Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała,
  • Sylwia Niżnik-Perkołup – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku,
  • Wacław Żuchowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

Jako pierwszy głos w debacie zabrał Pan dr inż. Mateusz Kaczmarski Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, który przedstawił historię Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Została ona założona 10 kwietnia 2001 roku. W pierwszej kolejności uczelnia kształciła osoby na kierunkach filologicznych. Z biegiem lat oferta uczelni uległa zmianie i obecnie funkcjonuje w jej ramach instytut medyczny, instytut nauk społecznych, instytut techniczny oraz instytut gospodarki rolnej i leśnej. Rektor podkreślał istotną rolę w nauczaniu jaką jest praktyka, studenci uczelni którą kieruje w czasie nauki na studiach I i II stopnia realizują nawet 9 miesięcy praktyk, przez co są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie do którego się przygotowują. W kolejnej serii pytań rektor podkreślił filozofię uczelni, jest ona miejscem do spotkań, dyskusji, aby z wsłuchiwać się w zapotrzebowanie rynku pracy i adekwatnie dostosować ofertę edukacyjną, tak aby młodzi ludzie nie musieli opuszczać miasta czy w powiatu w poszukiwaniu zatrudnienia. Pan Mateusz Kaczmarski zwrócił również uwagę na to, że przyszłością są miasta 15 minutowe, czyli takie w których w 15 minut dojedziemy do pracy, urzędu, szkoły i spokojnie wrócimy do domu, Sanok jest jednym z takich miast. Pan Rektor podkreślił także kwestie stawiania sobie celów, ich realizacji ale również inwestycji w samych siebie, ,,kapitał ludzki zawsze będzie tylko procentował’’. Na koniec padło pytanie z publiczności które dotyczyło kwestii zmniejszenia się miejsc pracy w związku wykorzystaniem robotów i maszyn, Pan Rektor skomentował tak: w latach 80-tych mówiono że systemy informatyczne zastąpią pracowników, efekt był jednak taki, że po wdrożeniu takich systemów trzeba było stworzyć kolejne kilka etatów. 

Jako kolejna, głos zabrała Pani Sylwia Niżnik-Perkołup – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, która w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na istotę podejmowania staży i szkoleń przez osoby bezrobotne a także ich zalety w dłuższej perspektywie. Kolejno Pani dyrektor przedstawiła zagadnienia dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ich popularności. Przedstawione zostały również możliwości starania się o dofinansowanie na tworzenie nowego stanowiska pracy czy też została podniesiona kwestia bonów na zasiedlenie. W kolejnej serii pytań Pani Dyrektor zwróciła uwagę na bardzo niską stopę bezrobocia w powiecie sanockim w porównaniu do województwa jak i całego kraju. W 2004 roku stopa bezrobocia w Powiecie sanockim wynosiła 22% natomiast w 2022 roku wynosiła już tylko 7,5%.

Pan Wacław Żuchowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, przedstawił historię rozwoju placówki którą kieruje, a także kierunki w jakich mogą kształcić się jej uczniowie, są to w szczególności kierunki techniczne. Zwrócił również uwagę na malejące zainteresowanie szkołami które dają możliwość aby uzupełnić swoje wykształcenie licealne oraz techniczne.

Pan dr Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu SPGK Sanok / Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała, przede wszystkim zwrócił uwagę odbiorców na dynamikę z jaką zmienia się obecnie świat, jak często zmieniali zawód nasi rodzice a jak często będziemy musieli robić to my. Podkreślił zalety istnienia uczelni państwowej w Sanoku kładąc nacisk na to, że młodzi ludzie po ukończeniu szkoły średniej nie są zmuszeni wyjechać do większego miasta aby podjąć naukę na uczelni wyższej, dzięki czemu miasto i region zachowa większość mieszkańców. Pan Prezes zwrócił również uwagę na to, że od 2020 roku pewnym standardem stała się praca zdalna oraz wideokonferencje, natomiast jeszcze w 2019 roku byłoby to niemalże niemożliwe do zaakceptowania przez większość osób. W kolejnej serii pytań Pan Krzysztof Jarosz zwrócił uwagę na to,  że warto być aktywnym na każdym etapie swojego życia, w szkole średniej, na studiach w miejscu pracy, a nawet na emeryturze warto angażować się w dodatkowe aktywności. Ważną kwestią jest posiadanie umiejętności twardych takich jak znajomość urządzeń informatycznych oraz podstawowych programów, w obecnych czasach jest to oczywistość którą wymaga się od każdego, drugą niezwykle ważną i niemalże podstawową kwestią jest znajomość języków obcych. Z drugiej strony Pan Prezes podkreślał wartość umiejętności miękkich, bycia elastycznym, posiadanie zdolności autoprezentacji ale i sprzedaży, w skrócie możliwość komunikacji z innymi osobami. ,,Największe inwestycje nie dojdą do skutku bez kapitału, nie tyle finansowego ale kapitału ludzkiego.’’

Patronat honorowy nad debatą objęli:
– dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelnia Państwowa w Sanoku,
– Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanockiego,
– Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka

Patronat medialny nad debatą objęli:
– Korso Sanockie,
– Tygodnik Sanocki.

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.