Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Tarnobrzega?

Miejscowość i data: Tarnobrzeg, 22.11.2023 r.

Uczestnicy:

  • Dariusz Bożek – Prezydent Tarnobrzega,
  • Damian Szwagierczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Domy Dziecka w Skopaniu, 
  • Józef Bednarczyk – założyciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Karabela.

 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzeg, który podkreślił niezwykle istotną rolę młodzieży uczestniczącej w debacie, zwrócił również uwagę, iż zazwyczaj rozmowy na temat przyszłości danego miasta czy regionu odbywają się mimo wszystko ze starszym pokoleniem, ,,co powinno się zmieniać’’. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Prezydent przybliżył pokrótce historię miasta w którym przyszło mu urzędować przez ostatnie 5 lat. Przez ostatnie lata przychód miasta zwiększył się z poziomu około 300 milionów do 400 milionów złotych przy jednoczesnych wydatkach na poziomie 419 milionów złotych. Pan Prezydent podkreślił również niezwykle istotną rolę infrastruktury drogowej, którą porównał do krwioobiegu, dzięki któremu może efektywnie rozwijać się biznes. ,,Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie miasta bez współpracy pomiędzy społeczeństwem, biznesem, samorządem.’’ W dalszej części wypowiedzi zostały wskazane dalsze perspektywy i oczekiwania na rozwój, uwzględniając Stowarzyszenie Czwórmiasto zawarte pomiędzy Miastem Tarnobrzeg, Gminą Stalowa Wola, Miastem i Gminą Nisko oraz Gminą Sandomierz które dąży do wspólnego rozwoju i starania o lepsze jutro dla wspomnianych obszarów. 

Pan Józef Bednarczyk założyciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Karabela przedstawił natomiast perspektywę biznesu, przybliżył on działalność i historię powstawania przedsiębiorstwa Karabela które istnieje już od 30 lat, a także starał się przedstawić zasiadającej na widowni młodzieży aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. ,,Podjęcie działalności gospodarczej nie jest zajęciem łatwym, dzień po dniu trzeba ciężko pracować, jedynym dniem wytchnienia mogła być sporadycznie niedziela.’’ Pan Bednarczyk zwrócił również uwagę na istotę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim  jego zyskami, które jeśli są reinwestowane, przedsiębiorstwo działa i rozwija się, natomiast jeżeli są niemal natychmiast konsumowane mogą być spore problemy aby doprowadzić firmę do rozkwitu. Bardzo ważną kwestią jest również kreowanie nowych liderów w społeczności, tak aby potrafili oni sprytnie i adekwatnie prowadzić i przewodzić społecznościom lokalnym.

Debatę podsumował Pan Damian Szwagierczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Domy Dziecka w Skopaniu, który skupił się na przekazaniu młodzieży podstaw dobrej pracy, mianowicie aby dobrze ją wykonywać, trzeba zajmować tym co sprawia nam przyjemność ale przede wszystkim marzyć i te marzenia przekówać w czyny. ,,W czasach młodości podjąłem marzenie aby zlikwidować domy dziecka, nie jest to jednak możliwe, dlatego staram się aby te miejsca były dla osób tam przebywających możliwie najlepsze i najdogodniejsze.’’ W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Szwagierczak wszedł w interakcję z zasiadającą na sali młodzieżą i starał się ich przekonać i przede wszystkim zachęcić do działania, rozwijania swoich własnych pasji zainteresowań a w szczególności, marzeń.