Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Rzeszowa?

Miejscowość i data: Ustrzyki Dolne, 18.12.2023 r.

Uczestnicy:

  •  Marcin Fijołek – Radny Rady Miasta Rzeszowa,
  • Krzysztof Jarosz – Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała,
  • Sławomir Porada – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin PKS,
  • Piotr Klimczak – Prezes PKS w Rzeszowie S.A.,
  • Łukasz Dziągwa – Wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
  • Sebastian Śliwa – Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Rzeszowski.

 

Debatę rozpoczął Pan Marcin Fijołek – Radny Rady Miasta Rzeszowa, który zwrócił uwagę na konieczność inwestycji w transport publiczny na terenie Miasta Rzeszowa ale także okolicznych gmin, w taki sposób aby w przyszłości stało się to znakomitą i o wiele lepszą alternatywą dla transportu indywidualnego. Propozycją którą przedstawił było zmobilizowanie, zorganizowanie i zachęcenie, podkarpackich przewoźników do współpracy i stworzenia ,,okrągłego stołu rzeszowskiej komunikacji publicznej’’, głównym powodem byłoby ustalanie przez jeden podmiot wspólnych rozkładów jazdy, tak aby mieszkańcy poszczególnych dzielnic mogli przemieszczać się kilka razy na godzinę o równych odstępach czasu i bez potrzeby długiego oczekiwania na kolejny autobus czy wagon kolei aglomeracyjnej. 

Z kolei Pan Krzysztof Jarosz – Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała, skupił się na zwróceniu uwagi publiczności na perspektywę, kolejne wyzwania jakie kreują się przed władzami miasta, tak aby potencjalny rozwój nie został zahamowany. Ze swojej perspektywy, osoby od lat zajmującej się transportem w Sanoku odnajduje kilka istotnych kwestii których poprawa mogłaby okazać się znaczącą poprawą warunków dla mieszkańców Miasta Wojewódzkiego. Pan Krzysztof Jarosz również zwrócił uwagę, iż obecnie transportem w mieście zajmują się trzy osobne podmioty, podrzeszowskie gminy w zakresie PKS, miasto jako ZTM i Urząd Marszałkowski stawiający na kolej aglomeracyjną.

Pan Sławomir Porada – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin PKS, przedstawił perspektywę swojej organizacji, zwrócił uwagę że PKS działa na obszarze 18 gmin podkarpacia które zamieszkuje ponad 230 tysięcy osób. Zwrócił także uwagę słuchaczy na fakt iż, dla mieszkańca miasta czy okolicznych wiosek najważniejsze jest aby w jak najkrótszym czasie i bez zbędnych przeszkód, przesiadek znaleźć się w miejscu docelowym swej podróży. W dalszej części wypowiedzi Pan Sławomir przybliżył ostatnie projekty realizowane przez spółkę, takie jak bilet zintegrowany dla części gmin, inwestycje w nowe pojazdy, napędzane najnowocześniejszymi środkami. Największym zadaniem stawianym przed transportem jest ruch poranny i popołudniowy, kiedy to jest obciążony w znacznym stopniu przede wszystkim przez młodzież jadącą i powracającą ze szkół a także osoby pracujące. 

Pan Łukasz Dziągwa – Wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, skupił wstęp swojej wypowiedzi na przybliżeniu historii rozwoju transportu miejskiego Rzeszowa z perspektywy ponad 20-letniego pracownika. Przybliżał kolejne zmiany, pomysły inwestycje jakie zostały podjęte w ostatnich latach. Na przestrzeni lat, autobusy wysokopodłogowe, do których trzeba było wejść po kilku schodkach zamieniły się na pojazdy o zawieszeniu pneumatycznym które po podjeździe na zatokę dla autobusów ,,przyklękają’’ przez co podłoga pojazdu jest zrównana z płytą chodnika. Tak samo kolejne inwestycje w środki transportu zaowocowały zamienieniem zanieczyszczających powietrze autobusów spalinowych, na pojazdy napędzane energią elektryczną lub gazem.

Pan Piotr Klimczak – Prezes PKS w Rzeszowie S.A., zwrócił uwagę na ograniczanie planowania przez decydentów poszczególnych samorządów w kwestiach transportu publicznego, ograniczających się jedynie do terenu jednej gminy którą zarządzają. Istotnym jest aby zakończyć takie rozdrobnienie, dzięki połączeniu powstanie możliwość znacznego ograniczania kosztów, łatwiejszego zarządzania i planowania nowych tras i harmonogramów. Przede wszystkim na takich rozwiązaniach skorzystają mieszkańcy dla których jest to kierowane w pierwszej kolejności. 

Debatę niejako podsumował Pan Sebastian Śliwa – Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Rzeszowski, który z perspektywy codziennego uczestnika transportu publicznego zauważył na przestrzeni ostatnich lat sporo zmian w szczególności w zakresie dostępności i stale rosnącej ilości połączeń, a także ciągle modernizowane taborowi który z roku na rok zasilają nowe, niskoemisyjne ale przede wszystkim bezpieczne pojazdy.