Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Przemyśla?

Miejscowość i data: Przemyśl, 18.12.2023 r.

Uczestnicy:

 • Marek Kuchciński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Robert Choma – Prezydent Przemyśla (2002-2018),
 • Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu,
 • Daniel Dryniak – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
 • Andrzej Cieszyński – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 • Andrzej Paniw – Sekretarz Stowarzyszenia Intermarium,
 • Waldemar Wiglusz – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Maciej Kamiński – Dyrektor WORD Przemyśl,
 • Andrzej Berestecki – Radny Rady Miejskiej Przemyśla.

 

Debatę rozpoczął Pan Marek Kuchciński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który zauważył, że województwo podkarpackie jest pewnego rodzaju zwornikiem, łącznikiem pomiędzy europą zachodnią a środkowo-wschodnią. ,,Drogi szybkiego ruchu, lotnictwo, a także kolej w województwie podkarpackim odgrywają kluczową rolę w komunikacji, transporcie i wspólnym rozwoju Europy zachodniej i środkowo-wschodniej.’’ Pan Poseł zauważył, że często spotyka się z opiniami osób z zewnątrz, nie mieszkających na terenie województwa, które doceniają jego rozwój i którym łatwiej jest go zaobserwować, dla mieszkańców podkarpacia rozwój i ciągłe inwestycje stają się pewnego rodzaju normą. Przemyśl musi stać się miastem na terenie którego będzie przepływać znaczna część transportu międzynarodowego.

Jako kolejny głos zabrał Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który skupił się na wyliczaniu atutów Przemyśla jaki miasta o strategicznym położeniu geograficznym. ,,Krasiczyn, jedna z pereł renesansu i jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce.’’ Pan Marszałek, stwierdził, że Przemyśl w przyszłości może stać się kulturalną stolicą Województwa Podkarpackiego, z uwagi na mnogość zabytków i miejsc kultury na jego terenie a także okolicy. 

Pan Robert Choma – Prezydent Przemyśla w latach 2002 – 2018, który zwrócił uwagę na trafność słów przedmówcy co do kwestii kulturalnych i turystycznych miasta przemyśla, aczkolwiek zwrócił uwagę słuchaczy na problem, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury turystycznej, takiej jak przykładowo miejsca noclegowe o odpowiednim standardzie i liczbie, przystępne miejsca parkingowe, niektóre zaniedbane i niedoinwestowane drogi.

Pan Andrzej Berestecki – Radny Rady Miejskiej Przemyśla, zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju i kolejnych inwestycji w  polepszanie, poprawianie i modernizowanie infrastruktury miejskiej która ułatwiała by życie mieszkańcom a także zachęcała turystów do odwiedzania regionu a najważniejsze, do powrotu w kolejnych latach. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Radny zwrócił uwagę na potrzebę nowych inwestycji przykładowo w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne a tym samym przedstawił potrzebę odnawiania i konserwacji już istniejących lini sanitarnych miasta i okolic. 

Pan Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, przedstawił rozwój placówki którą kieruje z perspektywy historii, przedstawił kolejne zmiany inwestycje w kolejnych latach.

Pan Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, skupił się na promowaniu terenów inwestycyjnych w okolicach miasta i regionu, stwierdził, że Przemyśl, Medyka, Malhowice ,,złoty trójkąt’’ to znakomite tereny inwestycyjne dla nowych firm umożliwiające działanie nie tylko na terenie Polski ale także poza jej granicami a tym samym poza granicami Unii Europejskiej.

Pan Andrzej Paniw – Sekretarz Stowarzyszenia Intermarium, zwrócił wagę słuchaczy, że podczas rozmów o przyszłości miasta Przemyśla, powinniśmy się skoncentrować na idei poprawy jakości życia w mieście dla jego mieszkańców. 

Pan Andrzej Cieszyński – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, skupił się na przybliżeniu historii działalności placówki którą kieruje a także dalsze plany, podejmowane działania i projekty na przyszłość. 

Z kolei Pan Daniel Dryniak – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, skupił się na zaznaczeniu kwestii ogólnego bezpieczeństwa które było promowane i dofinansowywane w czasie ostatnich lat. Dzięki wyposażeniu służb, odpowiednim szkoleniom, Polska a w szczególności województwo podkarpackie stało się regionem który zna cały świat i przez który przemieszcza się wszelka pomoc przekazywana dla Państwa Ukraińskiego.