Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Tarnobrzeskiego?

Miejscowość i data: Nowa Dęba, 20.09.2023 r.

Uczestnicy:

  • Jerzy Sudoł – Starosta Tarnobrzeski,
  • Wiesław Ordon – Burmistrz Nowej Dęby,
  • płk Piotr Męczyński i mjr Aleksandra Muzyczuk – 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie,
  • Krzysztof Zuba – Członek Zarządu Dezamet S.A.,
  • Konrad Wesołowski – HLG sp.z.o.o.,
  • Marcin Kurnik – Fundacja Q,
  • Marcin Flis – Dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej

Pierwszym mówcą podczas debaty był Pan Jerzy Sudoł Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego który skupił, się na przybliżeniu słuchaczom rysu historycznego regionu, ostatnie osiągnięcia, projekty samorządu. Podkreślił znaczenie Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie który odgrywa niezwykle ważną rolę dla społeczeństwa regionu. Zwrócił uwagę na ciągle zmieniającą się infrastrukturę drogową, w związku z którą realizowane są ciągle nowe inwestycje. ,,Działam w Powiecie Tarnobrzeskim od 25 lat i nie pamiętam aby kiedykolwiek dofinansowania budowy dróg infrastruktury pokrewnej były tak liczne i tak wysokie jak w ostatnich latach.’’ Wspomniał również o placówkach oświatowych, szkołach ponadpodstawowych które z roku na rok starają się profesjonalizować swoje działania, za czym przemawiają efekty w postaci bardzo dobrej zdawalności egzaminu maturalnego przez uczniów w ostatnich latach. 

Kolejnym mówcą był gospodarz miejsca w którym odbyła się debata, czyli Pan Wiesław Ordon Burmistrz Nowej Dęby, podkreślił on znaczenie stref gospodarczych w Nowej Dębie i w Chmielowie. W ostatnich dwóch latach budżet miasta zainwestował w infrastrukturę podziemną blisko 8 milionów złotych, a sztandarowym celem tych modernizacji jest zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania na terenie miasta a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych ale i nie tylko.

Pan Burmistrz zwrócił również uwagę na liczne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie miasta, która była niezbędna do udrożnienia wielu ulic i powstawania nowych. W dalszej części swojej wypowiedzi, Pan Wiesław Ordon przedstawił kolejne aspekty, pomysły na rozwój Miasta. 

Pan Krzysztof Zuba, Członek Zarządu Dezamet S.A., rozpoczął swoją wypowiedź od serii pytań angażujących publiczność do debaty, dotyczyły one głównie kwestii mieszkalnictwa na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. ,,Przed opuszczeniem rodzinnych stron na stałe, warto zrobić bilans, co zyskam, co stracę przeprowadzając się do innego miejsca, czy w innym miejscu znajdę to co daje mi szczęście?’’ Opowiedział również publiczności o aspektach działalności spółki produkującej sprzęt wojskowy którą kieruje. Pan Krzysztof Zuba prognozuje również spory wzrost miejsc pracy w okolicy ale w szczególności w Przedsiębiorstwie Dezamet.  Mówca zwrócił uwagę, na to, że w mniejszych miejscowościach, dużo szybciej można się rozwinąć i trafić na stanowiska które pozwolą na dynamiczny rozwój kariery zawodowej.

Kolejną osobą która zabrała głos w dyskusji była Pani mjr Aleksandra Muzyczuk, 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie, podkreślała aby ścieżki zawodowej związanej ze służbą wojskową nie rozważać w ramach alternatywy ale jest to bardzo pewna ścieżka rozwoju, pewna praca i gwarantowana stabilność. Na koniec swojej wypowiedzi Pani Major zachęcała słuchaczy do rozważenia i podjęcia służby wojskowej.

Pan Marcin Kurnik przedstawiciel Fundacji Q, który przedstawił aspekty działalności swojej organizacji która realizuje wiele projektów, która zajęła się znaczną działalnością na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pan Marcin zachęcał obecną na widowni młodzież do angażowania się, tworzenia stowarzyszeń, różnego rodzaju organizacji, dzięki czemu, ich pomysły, projekty nowe przedsięwzięcia będą w stanie zrealizować w prostszy sposób a co najważniejsze ich głos będzie naprawdę słyszalny.

Jako kolejny, głos zabrał Pan Konrad Wesołowski, reprezentujący HLG sp.z.o.o., w pierwszej kolejności starał się zainteresować słuchającą go młodzież planami na budowę miejsca do gry w Paintballa a także ASG. W dalszej kolejności przybliżył słuchaczom strukturę i faktyczną działalność spółki którą współtworzy. 

Pan Marcin Flis, Dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej, przybliżył strukturę i historię działalności stowarzyszenia które współtworzy, mianowicie obszar działania obejmuje 13 gmin a w nich miłośników wędkarstwa. W swojej wypowiedzi Pan Dyrektor podkreślił istotę samorozwoju a także kształtowania w sobie umiejętności miękkich, niezwykle ważnych i coraz bardziej pożądanych w obecnych czasach.

Debatę podsumował Pan płk Piotr Męczyński, 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie, który zauważył olbrzymią, potencjalną szansę na rozwój regionu wraz z powiększeniem liczby stacjonujących żołnierzy w okolicy. W najbliższych miesiącach 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie ma przekształcić się w brygadę w której szeregach służyć będzie co najmniej 3 tysiące żołnierzy. Pan Pułkownik zachęcał również młodzież do podejmowania wielu ścieżek zawodowych, jednakże mimo wszystko z nadzieją w głosie wspomniał iż liczy na to że część z nich zostanie Żołnierzami Wojska Polskiego.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.