Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Strzyżowskiego?

Miejscowość i data: Strzyżów, 13.12.2022 r.

Uczestnicy: 

  • Paweł Ciszczoń – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego,
  • Piotr Szopa – Radny Rady Powiatu Powiatu Strzyżowskiego / Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej,
  • Tomasz Wójtowicz – Radny Rady Miejskiej w Strzyżowie / Stowarzyszenie Projekt Strzyżów,
  • Wacław Szary – NETCOMP – Wacław Szary,
  • Miłosz Elgass – Związek Strzelecki “Strzelec”.

Pierwszą osobą która zabrało głos podczas debaty był Pan Piotr Szopa – Radny Rady Powiatu Powiatu Strzyżowskiego / Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, przybliżył schemat opracowania a w dalszej kolejności realizowania strategii regionu, jego cele, założenia ale również zagrożenia. Niemalże każdy plan mimo przygotowania go w najmniejszym szczególe potrafi zawieść, tym bardziej jeśli mamy na myśli strategie przygotowaną na 3 do 5 lat. Aby przygotować taki dokument należy dokładnie przyjrzeć się danemu środowisku, terenowi, poznać jego historię uwarunkowania geograficzne, poznać mocne a także słabe strony. Dzięki skrupulatności uda się uzyskać rzetelną prognozę na kilka kolejnych lat działalności. Pan Piotr Szopa wymienił kilka celów strategicznych dla Powiatu strzyżowskiego, przede wszystkim, transport z ogromnym ukierunkowaniem w stronę drogi szybkiego ruchu S19 która będzie przecinać tereny powiatu od północy. Podkreślona została również kwestia potrzeby budowy linii kolejowych które połączyły by co najmniej większość o ile nie wszystkie powiaty w województwie. Pan Piotr niejako podsumował swoja wypowiedź słowami: ,,Dostępność komunikacyjna jest warunkiem dobrego i sprawnego rozwoju”.

Kolejnym rozmówcą był Pan Tomasz Wójtowicz – Radny Rady Miejskiej w Strzyżowie / Stowarzyszenie Projekt Strzyżów, który w głównej mierze skupił się na przybliżeniu słuchaczom  historii Powiatu Strzyżowskiego a samo miasto zapisało się w księgach jeszcze w XIII wieku. Wspomniał o zakładach przemysłowych rozwijających się na terenie Strzyżowa, które określił próbą skoku miasta w nowoczesność, niestety koniec końców nieudaną. Pan Tomasz Wójtowicz zwrócił uwagę słuchaczy na to, że inwestycją która zawsze się zwróci jest edukacja. Pan Tomasz odwołał się również do słów jego przedmówcy stwierdzając, że: ,,Trasa S19 jest impulsem który daje nadzieję na modernizację i rozwój naszej okolicy’’. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Paweł Ciszczoń – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego, który odwołał się do historii Polski zwracając uwagę na to, że nasz kraj jest jedną z najstarszych demokracji w Europie i na Świecie. Starał się również uświadomić młodzieży zasiadającej na widowni fakt, iż przyszłość powiatu, ich otoczenia zależy właśnie od młodzieży która podejmie trud opiekowania się społeczeństwem. 

Z kolei Pan Miłosz Elgass – Związek Strzelecki “Strzelec” skupił się na przedstawieniu historii działalności i rozwoju związków strzeleckich na terenie województwa a później poszczególnych powiatów. Zwrócił także uwagę słuchaczy na konieczność komunikowania się i kooperowania poszczególnych jednostek strzeleckich ale także innych organizacji, dzięki zrzeszaniu się głos jednostki staje się zdecydowanie bardziej słyszalny. 

Pan Wacław Szary – NETCOMP – Wacław Szary skupił się na uświadamianiu młodego pokolenia w kwestiach olbrzymiego skoku technologicznego jaki dokonuje się dosłownie na naszych oczach w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a wraz z którym pojawiło się równie wiele niebezpieczeństw. Pan Wacław zwrócił w szczególności uwagę słuchaczy na to, że udział w wyborach jest podstawą z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli chcemy prawdziwej demokracji, przedstawicieli na najwyższych szczeblach których faktycznie sami popieramy, udział w wyborach i referendach powinniśmy traktować jako obowiązek. 

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.