Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Sanockiego?

Miejscowość i data: Sanok, 25.02.2023 r.

Uczestnicy:

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanocki,
  • Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka,
  • Tomoho Umeda – Hynfra / Stowarzyszenie Hydrogen Poland,
  • Anna Sowa – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Jako pierwszy głos podczas debaty zabrał Pan Stanisław Chęć, Starosta Powiatu Sanockiego, który podkreślił istotę funduszy przyznawanych dla powiatu przez Rząd, odgrywają one istotną rolę w przypadku realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej, instytucje oświatowe ale i wiele innych zadań stawianych przez mieszkańców przed władzami powiatu na przestrzeni lat. Pan Starosta przedstawił ofertę szkół średnich ze szczególnym naciskiem na rozwój profili kształcenia w branży spawalniczej i energetycznej. Co więcej Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które Powiat Sanocki stara się ciągle rozwijać i modernizować. Placówka ciągle się rozrasta i obecnie działa na terenie 4 powiatów a nawet dalej. Duży nacisk Zarząd powiatu kładzie również nacisk na inwestycje i rozwój placówki Szpitala Powiatowego.

Kolejnym mówcą był Pan Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka, który przedstawił działania podejmowane i planowane w przyszłych latach w zakresie oświaty przez miasto. Kolejną gałęzią rozwoju na którą Pan Burmistrz zwrócił uwagę była inwestycja w promowanie aktywności sportowych na terenie miasta, a także w przyszłych planach jest budowa ścieżek pieszo rowerowych o długości ponad 4 km 600 metrów, oraz dalsza przebudowa infrastruktury drogowej miasta Sanoka. Pan Burmistrz zwrócił również uwagę na plany zagospodarowania ponad 200 hektarów terenów pod budowę farm fotowoltaicznych, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie do produkcji energii wodorowej. 

Pan Tomoho Umeda przedstawiciel przedsiębiorstwa Hynfra, oraz Stowarzyszenia Hydrogen Poland, skupił swoją wypowiedź, na problemie i potrzebie przeprowadzenia transformacji energetycznej, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przedsiębiorstwa które nie zainteresują się transformacją i nie podejmą odpowiednich kroków stracą znacznie na wartości a może nawet znikną z rynku. Pan Umeda zauważa, że projekt wodorowy w Sanoku jest umożliwieniem zielonej reindustrializacji tego miejsca, jest to olbrzymia szansa dla regionu i lokalnych firm. ,,Mam nadzieję, że Sanok będzie liderem zielonej, ekologicznej zmiany.’’

Z kolei Pani Anna Sowa, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która pokrótce przedstawiła historię formowania się Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, a także przybliżyła ówczesne placówki z których dany podmiot został sformowany. Pani Sowa podkreśliła również, że na przestrzeni ostatnich lat dostępność instytucji Regionalnych zarządów gospodarki wodnej które znajdują się niemalże w każdym powiecie. Które pozytywnie wpływają na współpracę instytucji państwowych z samorządami.

Głos podsumowujący w debacie zabrała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej która zwróciła uwagę na ilość i mnogość dostępnych Europejskich środków finansowych które w zdecydowanym stopniu wpłyną na rozwój gospodarczy kraju. Tym samym Pani Minister zwróciła uwagę, że Polska może poszczycić się faktem, że działa w niej wielu bardzo aktywnych i ambitnych przedsiębiorców, którzy realizują innowacyjne pomysły i ciągle stawiają na rozwój, swój własny i społeczeństwa. Jako przykład podała Miasto Sanok, które może się szczycić pierwszą w Polsce samorządową spółką wodorową. ,,To jakie warunki stworzy gmina, dla swoich mieszkańców, dla swoich przedsiębiorców jest sukcesem rozwoju tej gminy.’’ Pani Minister zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, iż to w jaki sposób rozwijają się dane gminy, powiaty, województwa, w głównej mierze zależy od aktywności i działań mieszkańców, przedsiębiorców i ich decydentów.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.