Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Rzeszowskiego?

Miejscowość i data: Boguchwała, 22.04.2023 r.

Uczestnicy:

  • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski,
  • Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu Hydro Sanok,
  • Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Elżbieta Zielińska – Radna Rady Miejskiej Gminy Boguchwała / Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała

Debatę rozpoczął Pan Józef Jodłowski, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, który starała się przybliżyć słuchaczom nieco historii a także geografii samego powiatu. Co warte podkreślenia Powiat Rzeszowski jest jednym z nielicznych powiatów na podkarpaciu w którym z roku na rok sukcesywnie przybywa mieszkańców. Ponieważ w większości inne powiaty doświadczają kryzysów deglomeracyjnych mimo nieustannych zabiegów i troski ze strony władz samorządu. Sam Powiat Rzeszowski w ostatnim czasie utworzył ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy. Pan Starosta zauważył, że przed powiatem kreuje się wiele ważnych zadań, jednym z nich jest udrożnienie, przebudowa i powstawanie nowych odcinków drogowych tak, aby rozwój regionu nie został stłumiony przez niewystarczającą infrastrukturę. Kolejnym istotnym zadaniem, planowanym przez władze powiatu jest organizacja profesjonalnych miejsc do rekreacji i wypoczynku dla jego mieszkańców. 

Kolejną osobą która zabrała głos w dyskusji był Pan Krzysztof Jarosz, Prezes Zarządu Hydro Sanok który swoją wypowiedź oparł w szczególności o kwestie biznesowe. Zauważył, że przedsiębiorstwa w najbliższych latach będą musiały zrewolucjonizować swoje podejście do prowadzenia działalności gospodarczej, kładąc nacisk w szczególności ekologię i ochronę środowiska. Kolejnym ważnym punktem wypowiedzi Pana Prezesa było nawiązanie do obecnych osiągnięć informatycznych, stwierdził, że ,,Wraz rozwojem Sztucznej Inteligencji zniknie sporo obecnych zawodów, natomiast powstanie jeszcze więcej zupełnie nowych profesji obecnie nam nie znanych.’’ Pan Krzysztof Jarosz dostrzega sporą szansę w rozwoju nowych technologii oraz pracy zdalnej, teraz, młodzi ludzie nie będą zmuszeni opuszczać swoje rodzinne strony w poszukiwaniu pracy, ale będą mogli ją podjąć zdalnie, można zaobserwować, że wpływa to pozytywnie na demografię.

Pan Robert Pieszczoch, Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zwrócił uwagę na fakt, iż wraz z rozwijającym się miastem wojewódzkim, Powiat Rzeszowski z roku na rok rozkwita coraz bardziej, oba te regiony uzupełniają się wzajemnie, miasto zapewnia wiele miejsc pracy, a powiat odpowiada na wiele potrzeb mieszkalnictwa. Pan Dyrektor skupił się również na przedstawieniu oferty Podkarpackiego Bazarku na którym pojawia się wielu rolników produkujących ekologiczną żywność i jeszcze więcej osób chcących takie produkty kupować. ,,O przyszłość podkarpackiego rolnictwa byłbym bardzo spokojny, nasza żywność zawsze będzie się wyróżniała na tle Polski i Europy.’’

Głos podsumowujący w debacie zabrała Pani Elżbieta Zielińska, Radna Rady Miejskiej Gminy Boguchwała, która zwróciła na przyszłe, potrzebne zmiany jakie będą musiały zostać przeprowadzone w szkolnictwie aby przygotować uczniów do zmieniających się warunków rynku pracy. Niezwykle ważną kwestią jest również ochrona środowiska, z którą najlepiej zaznajamiać się już od najmłodszych lat, ,,Niezmiernie doceniam pracę szkół, które na pierwszym miejscu stawiają ochronę środowiska.”

 

 

Przedsięwzięcie połączone było z galą rozdania nagród i koncertem finałowym Konkursu Piosenki Ekologicznej pod patronatem:
– Wojewody Podkarpackiego – Ewa Leniart,
– Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego,
Radnego Sejmik Województwa Podkarpackiego – Karol Ożóg.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.