Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Przeworskiego?

Miejscowość i data: Przeworsk, 24.03.2023 r.

Uczestnicy:

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk,
  • Waldemar Włoch – Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku,
  • Mirosław Hajnosz – Przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowe w Kańczudze,
  • Rafał Sikora – OSP KSRG Urzejowice.

Debatę rozpoczął Pan Daniel Krawiec, Wójt Gminy Przeworsk który w pierwszej kolejności skupił się na przedstawieniu struktury i geografii Powiatu Przeworskiego a następnie przybliżył słuchaczom nieco historii regionu. W dalszej kolejności Pan Wójt zwrócił uwagę na znaczący rozwój powiatu jaki miał miejsce w ostatnich latach, z roku na rok przybywa mieszkańców, a więc młodzi ludzie dostrzegają przyszły potencjał regionu. Pan Daniel Krawiec zwrócił również uwagę, na to, że w każdym samorządzie niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy organem stanowiącym i organem wykonawczym, bez tego skuteczny rozwój jest niezwykle utrudniony. Pan wójt zauważył również, że ,,Rolą decydentów jest przygotowanie dla obywateli odpowiedniego gruntu pod skuteczny i zrównoważony rozwój’’.

Kolejnym mówcą był Pan Waldemar Włoch przedstawiciel Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, zaznaczył, że placówka którą reprezentuje jest jedyną uczelnią wyższą na terenie Powiatu Przeworskiego która funkcjonuje od ponad 11 lat, i niemalże z każdym rozpoczętym semestrem placówka poszerza swoją ofertę dla studentów. I która to uczelnia intensywnie korzysta z oferty i dostępności środków Unii Europejskiej, w znacznym stopniu wspierających rozwój placówki. Pan Włoch starła się również podkreślić, że ,,Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być w sposób zdecydowany i znaczny wspierane ze strony państwa.”

Pan Rafał Sikora przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w Urzejowicach, skupił się na przybliżeniu słuchaczom historii jednostki, a także obecnych działań podejmowanych przez jej członków. Zauważył również, że niezwykle ważne jest aby w jednostkach OSP przekazywać wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego już dla najmłodszych druhów. Pan Sikora prywatnie jest również przedsiębiorcą, z którym to zawodem łączy się niezwykle wiele obowiązków, trzeba na to poświęcić nie tylko 8-10 godzin dziennie, ale nawet gdy jest się już po pracy ciągle myśli wędrują w inne miejsce i człowiek zastanawia się, co mógłby poprawić, ulepszyć na przyszłość i wypracować odpowiednią renomę. Natomiast do rozpoczęcia fajnego biznesu ,,Najważniejszy jest pomysł, ale żeby udało się go w pełni zrealizować potrzeba również odpowiednich osób które nam w tym pomogą.’’

Kolejną osobą która zabrała głos był Pan Mirosław Hajnosz, Przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowe w Kańczudze, który opowiedział o wielu przedsięwzięciach jakich podejmował się we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi na rzecz lokalnej społeczności. Pan Przewodniczący zaakcentował również, że stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje mogą uzupełniać ofertę i tworzyć inicjatywy, których samorząd lokalny nie mógłby podjąć, albo sprawiało by to większe problemy. Odnosząc się natomiast do przedsiębiorczości, Pan Hajnosz zwrócił uwagę ,,Aby biznes się rozwijał i przedsiębiorcy tworzyli nowe miejsca pracy potrzeba zaoferować im coś na początek, dobrą zachętę, jednym z lepszych rozwiązań mogą być Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie samorządów.’’ Co również warte podkreślenia, lokalne szkoły techniczne i zawodowe powinny przyjrzeć się ofercie dla pracowników danych regionów i starać się dostosowywać pod ich potrzeby nowe kierunki kształcenia w szkołach średnich.

Głos podsumowujący w debacie zabrała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która starała się przybliżyć słuchaczom ofertę środków europejskich na najbliższe lata, z których można finansować inwestycje w bezpieczeństwo, takie jak chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych. Pani Minister zwróciła również uwagę na fakt, iż biorąc pod uwagę wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej Polska nadal jest jednym z największych beneficjentów środków Budżetu Europejskiego. W kwestiach społeczeństwa obywatelskiego przekonywała publiczność, że zadaniem mieszkańców jest monitorowanie i przede wszystkim rozliczanie decydentów z zapisów strategii przygotowanej dla danego regionu. Istotną rolę w funkcjonowaniu regionu odgrywają również stowarzyszenia z których wypływa możliwie najwięcej pomysłów na rozwój, ciekawe i nowe aktywności, dają one szerokie spojrzenie na potrzeby mieszkańców. Suwerenem są obywatele, a więc ,,Gmina, powiat, województwo powinny odpowiadać na potrzeby ich mieszkańców, a zatem rozwijać się w kierunku przez nich wyznaczonym.’’

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.