Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Przemyskiego?

Miejscowość i data: Bircza, 11.02.2023 r.

Uczestnicy:

  • Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza,
  • Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,
  • Arkadiusz Mazur – Radny Rady Powiatu Przemyskiego,
  • Andrzej Atamańczuk – OSP Bircza,
  • Jan Lichota – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z.o.o.

Pierwszą osobą która zabrała głos podczas debaty był Pan Wojciech Bobowski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego który zwrócił uwagę, że na sam powiat składa się 10 gmin, powiat nie jest samodzielnym bytem, właśnie te gminy wspólnie wpływają na rozwój i przyszłość społeczności. Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na fakt, iż na zrównoważony rozwój gminy z jednej strony wpływa zasadność wydawania środków publicznych a z drugiej racjonalność podejmowanych przez jej władze działań. Co więcej zwrócił uwagę, że spora ilość mieszkańców Gminy Bircza a także Powiatu Przemyskiego znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach i organizacjach związanych z utrzymaniem Lasów Państwowych. 

Kolejnym mówcą był Pan Andrzej Atamańczuk reprezentujący jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy. Który między innymi zauważył, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze względu na oddalenie miejscowości i potencjalnych miejsc zagrożenia od Państwowych sił pożarniczych są często zmuszone, a nawet zobligowane do wytężania i przede wszystkim profesjonalizacji swych działań aby zapewnić dostateczną pomoc w chwilach największego zagrożenia obywateli. Pan Andrzej Atamańczuk jest zdania, że należy pochylić się w przyszłości nad kwestią lepszej edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym problemem jest fakt, iż młodzież potrzebuje miejsca do wspólnych spotkań, a według Pana Atamańczaka doskonałą okazją może być zaangażowanie się w działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jako kolejny głos zabrał Pan Jan Lichota reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z.o.o., który zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, iż na przestrzeni dekad Gmina Bircza przeszła niesamowitą transformację, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, samorządu, a także pomocy jednostek zewnętrznych. ,,Bez wsparcia z zewnątrz samorząd nie poradzi sobie z pewnymi problemami’’. Pan Lichota zauważył przestrzeń do rozwoju dla podkarpackich gmin, powinny otwierać się na działalność turystyczną, dzięki której rosną szanse na ich zrównoważony rozwój.

Pan Arkadiusz Mazur, Radny Rady Powiatu Przemyskiego, zaznaczył, iż obecnych czasach, przed samorządami terytorialnymi, kreuje się dość trudne zadanie, nadchodzi czas transformacji, zróżnicowania obszarów w których dana gmina czy powiat będą się rozwijać. Dzięki zdefiniowanej ścieżce rozwoju pojawi się szansa na pozyskanie środków na realizację zadań. Pan Radny zwrócił uwagę, iż środki pozyskane w ostatnich latach przez podkarpackie samorządy, efektywnie oddziałują i dają możliwość realizacji zadań i przyszłych inwestycji ale przede wszystkim pozwalają na spełnienie oczekiwań stawianych samorządowi przez obywateli. Niejako podsumowując swą wypowiedź Pan Arkadiusz Mazur zwrócił uwagę, że najważniejszą wartością dla danego regionu jest jego wizerunek, własna marka którą udało mu się zbudować na przestrzeni lat.

Głos podsumowujący w debacie zabrał Pan Grzegorz Gągola, Wójt Gminy Bircza, który zaakcentował fakt, że gmina w pierwszej kolejności musi zatroszczyć się o osoby dla niej najważniejsze, o obywateli, najważniejsze jest aby mieszkańcom żyło się coraz lepiej, aby każdy czuł się bezpiecznie, żeby nasze rodziny, przyszłe pokolenia miały możliwość żyć w lepszym kraju. Pan Wójt również zauważa możliwą szansę na rozwój Gminy Bircza, poprzez inwestycję w turystykę, a co za tym idzie zachęcenie podróżnych jadących w Bieszczady, nad Jezioro Solińskie do zatrzymania się i zrobienia zakupów, spożycia posiłku. Pan Gągola podkreślił również, że niezwykle istotne jest aby pamiętać kim się jest i skąd się pochodzi, najważniejsze są nasze Małe Ojczyzny, nie możemy się tego wstydzić, a nawet powinniśmy je promować kiedy tylko znajdziemy ku temu sposobność. 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.