Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Niżańskiego?

Miejscowość i data: Nisko, 12.12.2022 r.

Uczestnicy:

  • Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego
  • Damian Zakrzewski – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
  • Tomasz Wróbel – Stolarstwo Tomasz Wróbel
  • Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

Pierwsze pytanie zostało skierowane do Pana Roberta Bednarza – Starosty Powiatu Niżańskiego, który w pierwszej kolejności przybliżył słuchaczom strukturę powiatu, jego historię oraz ważne przedsięwzięcia i wydarzenia ostatnich, niespełna 2 kadencji w czasie których pełnił Urząd Starosty. Pan Starosta podkreślił, że powiat ciągle stara się realizować przedsięwzięcia które będą zmieniać na lepsze życie jego mieszkańców, zostały wymienione obszary takie jak edukacja czy infrastruktura, została podkreślona istota przedsiębiorczości. Duży nacisk został położony na drogę ekspresową S19 ale również drogi które są łącznikami z główną arterią i które zostały dofinansowane i zmodernizowane. ,,Dzięki współpracy mieszkańców i decydentów jesteśmy w stanie realizować wiele przedsięwzięć istotnych dla społeczności lokalnej.’’

Pan Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, postarał się przedstawić osobom zasiadającym na widowni ofertę Urzędu Pracy na jaką mogą zwrócić uwagę osoby młode, są to staże, dotacje, doposażenia stanowiska pracy, krajowy fundusz szkoleniowy, wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei Pan Tomasz Wróbel – Stolarstwo Tomasz Wróbel, przybliżył słuchaczom ścieżkę swojego rozwoju, od pracy najemnej za granicą, przez samodzielną pracę w zakładzie, po przedsiębiorstwo specjalizujące się w obróbce drewna zatrudniające przeszło 150 osób. Pan Tomasz podkreślił, że dla przedsiębiorcy, priorytetem jest stabilna sytuacja, stabilne ceny energii i surowców którymi się posługuje i wykorzystuje.

Głosem podsumowującym w debacie zabrał Pan Damian Zakrzewski – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, przedstawił działania jakie podejmuje organizacja którą kieruje. Polegają one między innymi  na wspieraniu mniejszych lokalnych organizacji poprzez regranting środków pozyskanych z programów rządowych i unijnych, a także wsparcie w rozwoju nowo powstałych organizacji w kwestiach administracyjnych i nie tylko. Bardzo mnie cieszy, że samorządy w naszym powiecie zmieniły podejście do stowarzyszeń i fundacji, są to mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie, między innymi, powiat i gminy uruchomiły środki na wkłady własne a także pożyczki na działalność, zanim dany podmiot otrzyma faktyczną dotację może podjąć wstępne działania w projekcie.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu ze szczególnym. Największą reprezentację stanowili przedstawiciele młodego pokolenia!

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.