Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Mieleckiego?

Miejscowość i data: Rzemień, 20.04.2023 r.

Uczestnicy:

  • Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP,
  • Krzysztof Olszewski – Radny Rady Powiatu Mieleckiego,
  • Waldemar Barnaś – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu,
  • Paweł Ciszczoń – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego,
  • Tomasz Dubiel – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. W. Szafera w Rzemieniu.

Debatę rozpoczął Pan Krzysztof Olszewski, Radny Rady Powiatu Mieleckiego który starał przybliżyć się historię działalności samorządu powiatu który zamieszkuje około 136 tysięcy mieszkańców. Jest powiatem stawiającym w głównej mierze na przemysł, ważną dziedziną na której rozwój stawiają władze powiatu jest zdrowie a co za tym idzie, szpital a także pogotowie ratunkowe które są chlubą Powiatu Mieleckiego. 

Pan Waldemar Barnaś, Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, skupił się na przybliżeniu słuchaczom historii Powiatu Mieleckiego a także jego geografii, zaczynając swoją opowieść niemalże od początku XX wieku i kolejno przybliżając jego zmianę niemalże rok po roku. Co w efekcie zaowocowało utworzeniem strefy przemysłowej w Mielcu która dała wiele miejsc pracy dla mieszkańców miasta i okolic.

Kolejnym mówcą był Pan Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej który zwrócił uwagę zasiadającej na sali młodzieży na wielkie zmiany jakie dokonały się w Mielcu, w szkołach średnich, na odnowione budynki szkół, internatów, w swojej wypowiedzi przywołał słowa św. Jana Pawła II cytując ,,Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat.’’ czym starał się uświadomić publiczności ich niezwykłą i potrzebną rolę w rozwoju społeczeństwa nie tylko powiatu, województwa ale i całej Polski. Pan Poseł zauważył również, że niezwykle istotna jest rozmowa z młodzieżą, słuchanie jej potrzeb, odpowiadanie na nie i wspólne planowanie przyszłości regionu i kraju. Swoją wypowiedź Pan Poseł podsumował stwierdzeniem, że na Podkarpaciu mieszkają bardzo wspaniali ludzie, przedsiębiorczy, zaradni, sami biorą sprawy w swoje ręce i rozwijają własne pomysły na biznes.

Kolejną osobą która zabrała głos podczas dyskusji był Pan Tomasz Dubiel, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. W. Szafera w Rzemieniu który zwrócił szczególną uwagę na obecne problemy młodzieży i starał się przedstawić obecnym słuchaczom perspektywę młodego pokolenia na sprawy publiczne. 

Głos podsumowujący w debacie zabrał Pan Paweł Ciszczoń, Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego który skupił się na przybliżeniu obecnym na sali programów rządowych umożliwiających wnioskowanie o granty i dotacje, a w głównej mierze zwrócił uwagę na Fundusz Młodzieżowy w ramach którego wiele młodzieżowych organizacji mogło otrzymać dofinansowania na swoją działalność, różnego rodzaju konkursy, wydarzenia.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.