Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Lubaczowskiego?

Miejscowość i data: Lubaczów, 17.05.2023 r.

Uczestnicy:

  • Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP,
  • Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski,
  • Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów

Debatę rozpoczęła Pani Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP, która zwróciła uwagę słuchaczy, że największym potencjałem danej gminy, regionu jest jego młodzież która się rozwija i w przyszłości godnie zastąpi osoby dotychczas opiekujące się samorządem. Następnie Pani Poseł odwołała się do historii Polski a także regionu, w dalszej  kolejności zostały poruszone kwestie dotacji z budżetu państwa w ostatnich latach, które wpłynęły niezwykle pozytywnie na rozwój samorządów i dały nowe możliwości do działania i rozwoju. Pani Teresa Pamuła odniosła się również do ostatnich trudnych lat, czyli do pandemii Covid-19 a także wojny za wschodnią granicą które bardzo mocno oddziaływały na nasz kraj i ich skutki obserwujemy między innymi w spadku PKB.

Kolejnym mówcą był Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który ze szczególną uwagą odniósł się do ostatnich inwestycji w infrastrukturę na terenie Powiatu Lubaczowskiego ale i regionów ościennych. Tworzenie miejsc pracy w rodzinnych miejscowościach obywateli jest priorytetem dla samorządu, aby skupić się na zatrzymaniu jak największej ilości osób przed zmianą miejsca zamieszkania w poszukiwaniu wymarzonej pracy. 

Pan Zenon Swatek, Starosta Powiatu Lubaczowskiego, zwrócił uwagę obecnej na widowni młodzieży na bardzo szeroką i bogatę ofertę szkół średnich powiatu, a także na wysoki poziom ich nauczania o czym świadczy między innymi wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, a uczniowie z tak dogłębną wiedzą bardzo często znajdują swoje wymarzone kierunki studiów na wybitnych uczelniach w całej polsce a nawet i za granicą. Co warte podkreślenia, Pan Starosta zauważył, że wielu absolwentów uczelni wyższych po zakończeniu edukacji mimo wszystko wraca w swoje rodzinne strony. Następnie Pan Zenon Swatek przybliżył historię powiatu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Pan Wójt Gminy Lubaczów, Wiesław Kapel podsumowując debatę swoją wypowiedzią, po raz kolejny zwrócił uwagę młodzieży na olbrzymią potrzebę społeczeństwa, aby młode pokolenie nie opuszczało rodzinnych stron a ci którzy już tego doświadczyli  w przyszłości wrócili i zatroszczyli się o swoje Małe Ojczyzny. Samorządowi zależy na tym, żeby młodzież działała na rzecz społeczeństwa, aby przekazywali swoje pomysły i opinie które samorząd w miarę możliwości starałby się wdrażać, tak aby Powiat Lubaczowski stał się wymarzonym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. ,,Część odpowiedzialności trzeba przejąć na siebie.’’ 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.