Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Leżajskiego?

Miejscowość i data: Leżajsk, 21.06.2023 r.

Uczestnicy:

  • Marek Śliż – Starosta Leżajski,
  • Dariusz Kuras – Prezes Zarządu firmy Stelspaw sp.z.o.o.,
  • Krzysztof Rogowski – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Lokalnego w Leżajsku ,
  • Joanna Goździewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku,
  • Weronika Freń – Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Debatę rozpoczęła się od wypowiedzi Pana Marka Śliża, Starosty Powiatu Leżajskiego, skupił się na przedstawieniu historii powiatu sięgając wydarzeń z XX wieku. Zwrócił uwagę na to, że utworzenie starostwa powiatowego w Mieście Leżajsku dało spory impuls do rozwoju nie tylko dla miejscowości ale i dla całego regionu. Kolejnym ważnym punktem było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dla regionów pojawiły się większe środki, większe możliwości, wtedy Powiat Leżajski a także inne sąsiednie regiony zaczęły rozwijać się ze zdwojoną energią. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Starosta zwracał uwagę słuchaczy na aspekty związane z modernizacją infrastruktury lokalnej, inwestycje w oświatę i szkolnictwo, poruszył również kwestie turystyczne regionu i związane z tym placówki muzealne i inne zabytki.  

Pan Dariusz Kuras, Prezes Zarządu firmy Stelspaw sp.z.o.o., skupił się  na przedstawieniu historii rozwoju i działalności przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich lat. Której produkty znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w produkcji maszyn ciężkich firmy Volvo, Scania, coraz częściej pojawiają się również zamówienia militarne. Ponadto Pan Prezes zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich latach znacząco rozwinęła się infrastruktura drogowa w regionie Powiatu Leżajskiego, nie tylko lokalna ale również powstały niezwykle potrzebne główne arterie komunikacyjne a co najważniejsze, ten rozwój i kolejne plany nie zatrzymały się. Co również bardzo istotne, wraz z rozwojem sieci dróg w niewyobrażalnym stopniu rozwinęły się również Strefy Ekonomiczne, Parki Przemysłowe i Technologiczne w ostatnich latach ciągle przyciągają nowe przedsiębiorstwa. Swą wypowiedź Pan Dariusz Kraus podsumował słowami, ,,Pojawienie się dużego przedsiębiorstwa w regionie z automatu skutkuje rozwojem, pojawiają się nowi mieszkańcy i ich rodziny, a wraz z nimi zapotrzebowanie na podstawowe usługi.”

Kolejnym mówcą był Pan Krzysztof Rogowski, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Lokalnego w Leżajsku, który skupił się na przybliżeniu słuchaczom historii funkcjonowania i działalności organizacji której współprzewodniczy. 

Pani Joanna Goździewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku przedstawiła działalność jakiej podejmuje się jej stowarzyszenie, różnego rodzaju aktywności, projekty, organizacja stara się wspierać finansowo młodzież, poprzez stypendia.

Na koniec w debacie pojawił się głos młodego pokolenia które reprezentowała Pani Weronika Freń, członkini Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przedstawiła ona spojrzenie młodzieży powiatowej na sprawy związane z edukacją, kulturą, sportem, turystyką i rozrywką, z którego z powodzeniem mogą czerpać informacje władze powiatu.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.